Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δημοτικό Βήμα

Δημοτικό Βήμα

Πρόσκληση-Θέματα έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (23/6 στις 14.00)

Πρόσκληση-Θέματα έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (23/6 στις 14.00)

.    

Σας προσκαλώ σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Παρασκευή  23 Ιουνίου και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής  θέματα:

  1. Έγκριση υποβολής προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «Η ξερολιθική κληρονομιά της περιοχής NATURA 2000 Σίφνου ως φορέας προβολής και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και του τοπίου» και Προγραμματική Σύμβαση.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Σούλης Κων/νος)
  2. Έγκριση της δαπάνης του Κ.Α. 30.6117.0001 «Υπηρεσίες υποστήριξης για σύνταξη και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε επιχειρησιακά προγράμματα» ποσού 10.000,00€ για την υποβολή προτάσεων στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Σούλης Κων/ος)

 . 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

 

.

 

 

Ενωτική Κίνηση Πολιτών Σίφνου: «Γιατί δεν μπορούμε να ψηφίζουμε “άκριτα” τις αποφάσεις του Δημάρχου και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου»

Ενωτική Κίνηση Πολιτών Σίφνου: «Γιατί δεν μπορούμε να ψηφίζουμε “άκριτα” τις αποφάσεις του Δημάρχου και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου»

.

Λίγες ημέρες πριν είχαμε εκφράσει την διαφωνία μας και μάλιστα αποχωρήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30/05/2017 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την τακτική που ακολουθούν η Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο με απευθείας αναθέσεις έργων σε εργολάβους, θεωρώντας ότι αυτή η τακτική δεν εξυπηρετεί την ορθολογική λειτουργία του Δήμου και δεν συνάδει με την αντικειμενικότητα που ο Δήμος οφείλει να επιδεικνύει στις συναλλαγές του.

Ως Δημοτική Αντιπολίτευση, που πιστεύει και σέβεται τον θεσμικό της ρόλο, θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε με συνέπεια, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, τόσο τα συμφέροντα των συμπολιτών μας, όσο και γενικότερα του νησιού μας.

Γι αυτό, όταν κρίνουμε ότι χρειάζεται, δεν διστάζουμε να παίρνουμε αποφάσεις που κατά την δική μας εκτίμηση, είναι προς όφελος του τόπου μας. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, όμως οι όποιες ενέργειές μας δεν υπαγορεύονται, σε καμία περίπτωση από συναισθηματισμούς ή από προσδοκίες ανταλλαγμάτων.

Παραθέτουμε λοιπόν την απάντηση του Δημάρχου στις καταγγελίες μας και αναμένουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και η οικονομική διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου και η θέση του προέδρου του.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ <ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ>»

Πάντως εμείς ελέγξαμε τα έργα και διαπιστώσαμε ότι το αποτέλεσμα απέχει πολύ από τα όσα προβλεπόταν στην ανάθεση και ως εκ τούτου δεν εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας και τους όποιους χρήστες των δρόμων.

.

Για την Ενωτική Κίνηση Πολιτών Σίφνου

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ιωάννης Γεροντής

Νικόλαος Χρυσίνης

Γεώργιος Γεωργούλης

Ευγενία Φραντζή

Μαργαρίτα Βασταρδή

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Παπαπαύλου

 

.

 

Σίφνος: Κάνοντας λόγο για «Βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Σίφνου χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις αποχώρησαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Σίφνου» στις 30/05 [pics]

Σίφνος: Κάνοντας λόγο για «Βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Σίφνου χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις αποχώρησαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Σίφνου» στις 30/05

.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΦΝΟΥ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
.

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου στις 30/05/2017 οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΦΝΟΥ», κάνοντας λόγο για «Βιομηχανία» απ’ ευθείας αναθέσεων στο Δήμο Σίφνου χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Στην σχετική επιστολή που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κάνουν λόγο για αποχώρηση – διαμαρτυρία, με αφορμή την συνεχόμενη και απαράδεκτη πρακτική της απευθείας ανάθεσης έργων σε συγκεκριμένο εργολάβο, χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες και χωρίς να ελέγχεται η ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων κατά την παραλαβή τους.

Συγκεκριμένα αναφέρονται στα δύο εν εξελίξει έργα «Συντήρηση Διαμόρφωση Δημοτικών Δρόμων» και «Διαμόρφωση Παραλίας Πλατύ Γιαλού» και κάνουν λόγο για απ ευθείας αναθέσεις στον ίδιο εργολάβο χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και χωρίς να ελέγχεται ο εργολάβος για τον τρόπο υλοποίησης των έργων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το έργο του Πλατύ Γιαλού που ο εργολάβος το υλοποιεί χρησιμοποιώντας παράνομα το φορτηγό του Δήμου αφού ενώ πήρε την εργολαβία τελικά αποδείχτηκε ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο φορτηγό όχημα για την εκτέλεση του έργου.

.

.

.

.

.

.

.

.
ΕΝΩΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΙΦΝΟΥ

.

.