Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2023

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2023

 

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2023

.

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προέβη στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων για το έτος 2023.

Με τις κανονιστικές αποφάσεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 1. Στην πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και στην απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία του Αρτεμώνα.
 2. Στην πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της.
 3. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες.
 4. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βαθύ.
 5. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Φάρο.
 6. Στον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η μεταφόρτωση οικοδομικών υλικών. 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και τους φίλους της Σίφνου για το περιεχόμενο των αποφάσεων και να ζητήσουμε την πολύτιμη συνδρομή τους στην εφαρμογή τους, με στόχο πάντα την ασφάλεια, το κοινωνικό συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της καλής εικόνας του νησιού μας για αισθητικούς, τουριστικούς και ουσιαστικούς λόγους. 

Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 22/2023: Για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, σύμφωνα με την οποία:

Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 19:00 έως τις 03:00 της επόμενης ημέρας.

Απαγορεύεται η στάση – στάθμευση κάθε τροχοφόρου στην πλατεία του Αρτεμώνα για όλο το 24ωρο και όλο το έτος.

Εξαιρούνται από την απαγόρευση: τα οχήματα μεταφοράς ασθενούς ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 23/2023: Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023 ισχύουν τα κατωτέρω:

Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας:

-Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 9:30 το πρωί & εντός των ωρών 14:30 – 16:30.

-Στην είσοδο του Στενού θα λειτουργεί μπάρα για την απαγόρευση της εισόδου τροχοφόρων, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει σύμφωνα με το ανωτέρω ωράριο (την πρωινή ώρα με ευθύνη υπαλλήλου του Δήμου).

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται τοποθετημένη πινακίδα με το ωράριο διέλευσης.

Για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας :

-Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00 (το μεσημέρι). Δε θα επιτρέπεται η τροφοδοσία των καταστημάτων από τις 10:00 ως τις 14:00.

-Θα διατεθεί χώρος αυστηρά για τρία (3) ταξί στην πλατεία της Απολλωνίας.

-Θα απαγορευτεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τόνων) από το κέντρο της Απολλωνίας.

Για την απαγόρευση θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες.

Για το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.

-Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού, που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων.

 • Με τη χρήση κίτρινης μπογιάς (διπλή γραμμή) έχουν σημανθεί τα σημεία απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων από την είσοδο στο δημοτικό χώρο στάθμευσης (Μαρούσα) ως το φαρμακείο του κ. Ιωακείμ Φωτιάδη και ως το κατάστημα του κ. Δημήτρη Απόλλων. Επιπλέον, έχουν ήδη σημανθεί με τη χρήση κίτρινης μπογιάς τα σημεία στα οποία απαγορεύεται η στάθμευση δίκυκλων στα τμήματα του οδικού δικτύου από τα οποία οριοθετείται το κέντρο της Απολλωνίας.
 • Παράλληλα, σημειώνεται ότι ήδη έχουν οριοθετηθεί δύο (2) θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Μαρούσα, σύμφωνα και με παλιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 24/2023: Για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

– Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις ώρες: 07:00 – 10:00 & 18:00 – 19:00.      

– Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Δε θα επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (από την πέτρινη στάση και κάτω).

– Δε θα επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.

– Θα ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο “πάνω” μέρος του οικισμού. Να ελεγχθούν τα απαγορευτικά κολονάκια (επαναφερόμενοι οριοδείκτες) και να αντικατασταθούν με καινούρια όπου κρίνεται απαραίτητο (και στα κάθετα τμήματα του δρόμου).

– Δε θα εισέρχονται στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οχήματα εκτός αυτών που ταξιδεύουν, κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων.

– Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο, τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα λεωφορεία, τα ταξί και τα τουριστικά πούλμαν (με άδεια δημοσίας χρήσεως).

– Θα τοποθετηθούν δύο σήματα απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι, ένα στο σημείο που ήδη είναι τοποθετημένο και ακόμα ένα στο ύψος του καταστήματος “Old Captain”.

-Τα αυτοκίνητα (τύπου van κ.λπ.)των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων θα σταθμεύουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε τμήμα του δημοτικού χώρου στάθμευσης, η αποκλειστική χρήση του οποίου για το συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να διασφαλιστεί με αποτελεσματικό τρόπο για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του τουρισμού και των πελατών τους. 

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 25/2023: Για τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

-Η διέλευση των οχημάτων -έως τον Ταξιάρχη- για την τροφοδοσία των καταστημάτων – επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου θα επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ.

-Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διέλευση και στάθμευση τροχοφόρου και δικύκλου κατά τις υπόλοιπες ώρες.

-Για το τμήμα του “ρέματος”, θα απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμά του. 

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 26/2023: Για τη διέλευση οχημάτων στο Φάρο από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

-Δεν θα εισέρχεται κανένα τροχοφόρο στο μόλο και στο τμήμα προς την παραλία εκτός των οχημάτων – τροχοφόρων που εισέρχονται για εφοδιασμό των καταστημάτων καθώς επίσης και των αλιέων που έχουν τα καΐκια τους στην περιοχή.

– Η διέλευση των οχημάτων για την τροφοδοσία των καταστημάτων – επιχειρήσεων θα επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 11:00 π.μ. 

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 27/2023: Για τον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η μεταφόρτωση οικοδομικών υλικών για το έτος 2023, ισχύουν τα παρακάτω:

Για τον οικισμό του Αρτεμώνα: ο νεοαποκτηθείς χώρος στάθμευσης από το Δήμο στη θέση “Αγία Άννα”, μετά τη σχετική διαμόρφωση του χώρου και τον προσδιορισμό του σημείου από το Δήμο.

-Για τον οικισμό του Αγίου Λουκά: το πίσω μέρος του χώρου στάθμευσης που έχει μισθωθεί από τους κ.κ. Θεμιστοκλή και Μαρία Βέρρα.

-Για τον οικισμό Άνω Πετάλι: στην είσοδο και αριστερά του χώρου στάθμευσης που έχει μισθωθεί τον κ. Νικόλαο Βαλλή.

-Για τους οικισμούς των Εξαμπέλων και της Καταβατής: ο μισθωμένος από το Δήμο χώρος στάθμευσης οχημάτων στις Αράδες (ιδιοκτησίας Προφήτη Ηλία, σε σημείο κοντά στο κτίριο του Σωματείου Οικοδόμων, προς τη μέσα πλευρά του χώρου στάθμευσης).

Για τον οικισμό του Κάτω Πεταλιού: ο μισθωμένος από το Δήμο χώρος για πάρκινγκ στο Κάτω Πετάλι.

-Για τον οικισμό των Καμαρών: ο χώρος πάρκινγκ που βρίσκεται απέναντι από το κάμπιγκ.

 • Η χρήση των ανωτέρω χώρων θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν σχετικής άδειας, που θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση καθαρισμού του χώρου μετά την απομάκρυνση των υλικών.
 • Στην περίπτωση που στα οικοδομικά υλικά περιλαμβάνονται αμμοχάλικα, θα πρέπει μέχρι της τελικής μεταφόρτωσής τους να παραμένουν σκεπασμένα για την πρόληψη τυχόν όχλησης του περιβάλλοντος χώρου, των σταθμευμένων οχημάτων και των περιοίκων.
 • Το ανώτατο επιτρεπόμενο -ανά περίπτωση- χρονικό διάστημα χρήσης των ανωτέρω χώρων δεν μπορεί να ξεπερνά τις οχτώ (8) ημέρες. ➢ Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ανωτέρω, η άδεια θα χορηγείται μετά από αυτοψία του/της αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου.
 • Η ανωτέρω απόφαση καλύπτει αυστηρά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 4 Απριλίου του ιδίου έτους καθώς και το διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου 2023 έως το τέλος του έτους.
 • Το διάστημα από τις 5 Απριλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου 2023 θα απαγορεύεται η εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους ή μισθωμένους από το Δήμο χώρους.
 • Θα υπάρξει, σύμφωνα με την πρόταση του κοινοτικού συμβούλου κ. Απόστολου Θεοδωράτου σχετική ενημέρωση των πολιτών και με αφισοκόλληση στους κάδους απορριμμάτων. 

Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων (αρ. 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023) θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας (τηλ. επικ.: 2284033030, 2284360328 / e-mail: f.hrysou@sifnos.gr).

 Σίφνος, 22.03.2023

.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου

Ο Πρόεδρος

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »