Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2022

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2022

.

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2022 

.

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προέβη στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων για το έτος 2022.

Με τις κανονιστικές αποφάσεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

1.Στις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Κάστρο (θέση «ΤΡΟΥΛΛΟΣ»).

2.Στην πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της.

 1. 3. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες.
 2. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βαθύ.

5.Στην πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και στην απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία του Αρτεμώνα.

6.Στον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και ρύπανση κατά την τουριστική περίοδο. 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και τους φίλους της Σίφνου για το περιεχόμενο των αποφάσεων και να ζητήσουμε την πολύτιμη συνδρομή τους στην εφαρμογή τους, με στόχο πάντα την ασφάλεια, το κοινωνικό συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της καλής εικόνας του νησιού μας για αισθητικούς, τουριστικούς και ουσιαστικούς λόγους. 

Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 • Αρ. απόφασης Δ.Σ. 52/2022: Για τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Κάστρο (θέση «ΤΡΟΥΛΛΟΣ») σύμφωνα με την οποία:

1.θα επανεξεταστεί η ισχύς της υπάρχουσας θέσης ΑΜΕΑ στη θέση “Τρούλλος” Κάστρου,

2.θα οριοθετηθεί θέση για την προσωρινή στάση οχήματος προς επιβίβαση – αποβίβαση ΑΜΕΑ & ηλικιωμένων,

 1. θα οριοθετηθεί με κολωνάκια ένας διάδρομος σε σχήμα «πέταλο», για την ασφαλή πρόσβαση των πεζών τόσο στο σημείο «Τρούλλος» όσο και στο σημείο που κάνει αναστροφή το λεωφορείο.
 • Αρ. απόφασης Δ.Σ. 53/2022: Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας ισχύουν από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης και ως τις 15 Οκτωβρίου 2022 τα κατωτέρω:

1.Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 9:30 το πρωί & εντός των ωρών 14:30 – 16:30.

2.Στην είσοδο του Στενού θα λειτουργεί μπάρα για την απαγόρευση της εισόδου τροχοφόρων, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει σύμφωνα με το ανωτέρω ωράριο (την πρωινή ώρα με ευθύνη υπαλλήλου του Δήμου).

Στο σημείο βρίσκεται τοποθετημένη πινακίδα με το ωράριο διέλευσης.

Η επίβλεψη της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου.

Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας  στο κέντρο της Απολλωνίας από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης και ως τις 15 Οκτωβρίου 2022 ισχύουν τα κατωτέρω:

1.Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00 (το μεσημέρι). Δε επιτρέπεται η τροφοδοσία των καταστημάτων από τις 10:00 ως τις 14:00.

2.Θα διατεθεί χώρος αυστηρά για τρία (3) ταξί στην πλατεία της Απολλωνίας.

3.Απαγορεύεται  για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τόνων) από το κέντρο της Απολλωνίας. Για την απαγόρευση θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες. Για το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.

4.Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού, που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων.

 • Με τη χρήση κίτρινης μπογιάς (διπλή γραμμή) έχουν σημανθεί τα σημεία απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων από την είσοδο στο δημοτικό χώρο στάθμευσης (Μαρούσα) ως το φαρμακείο του κ. Ιωακείμ Φωτιάδη και ως το κατάστημα του κ. Δημήτρη Απόλλων. Επιπλέον, έχουν ήδη σημανθεί με τη χρήση κίτρινης μπογιάς τα σημεία στα οποία απαγορεύεται η στάθμευση δικύκλων στα τμήματα του οδικού δικτύου από τα οποία οριοθετείται το κέντρο της Απολλωνίας.
 • Παράλληλα, σημειώνεται ότι ήδη έχουν οριοθετηθεί δύο (2) θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Μαρούσα, σύμφωνα και με παλιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
 • Αρ. απόφασης Δ.Σ. 54/2022: Για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις ώρες: 07:00 – 10:00 & 18:00 – 19:00.

2.Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Δε θα επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (από την πέτρινη στάση και κάτω).

4.Δε θα επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.

5.Να ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο “πάνω” μέρος του οικισμού. Να ελεγχθούν τα απαγορευτικά κολονάκια (επαναφερόμενοι οριοδείκτες) και να αντικατασταθούν με καινούρια όπου κρίνεται απαραίτητο (και στα κάθετα τμήματα του δρόμου).

6.Δεν θα εισέρχονται στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οχήματα εκτός αυτών που ταξιδεύουν, κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων.

7.Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο, τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα λεωφορεία, τα ταξί και τα τουριστικά πούλμαν.

8.Θα τοποθετηθούν δύο σήματα απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι, ένα στο σημείο που ήδη είναι τοποθετημένο και ακόμα ένα στο ύψος του καταστήματος “Old Captain”. 

 • Αρ. απόφασης Δ.Σ. 55/2022: Για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βαθύ, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Η διέλευση των οχημάτων -έως τον Ταξιάρχη- για την τροφοδοσία των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου θα επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ.

2.Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διέλευση και στάθμευση τροχοφόρου κατά τις υπόλοιπες ώρες.

3.Για το τμήμα του “ρέματος”, θα απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έως και το τέλος της τουριστικής περιόδου). 

 • Αρ. απόφασης Δ.Σ. 56/2022: Για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία του Αρτεμώνα, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 19:00 έως τις 03:00 της επόμενης ημέρας.

2.Εξαιρούνται από την απαγόρευση: τα οχήματα μεταφοράς ασθενούς ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.

3.Να τοποθετηθεί πινακίδα για απαγόρευση εισόδου στον οικισμό από την πλευρά του γηπέδου, όλων των τροχοφόρων το διάστημα από την έκδοση της απόφασης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, κατά τις βραδινές ώρες (19:00 – 03:00).

Η απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης κάθε τροχοφόρου στην πλατεία του Αρτεμώνα ισχύει για όλο το 24ωρο και όλο το έτος. 

 • Αρ. απόφασης Δ.Σ. 57/2022: Για τον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και ρύπανση κατά την τουριστική περίοδο, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

Περιορίζονται οι οικοδομικές εργασίες που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση, κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου και κατά τους μήνες αιχμής. Τέτοιες εργασίες είναι οι εκσκαφές και οι μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, η χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, κομπρεσέρ αέρος κ.λπ.), οι σοβάδες με χρήση πρέσας, οι σκυροδετήσεις κλπ.

Απαγορεύεται η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών το διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου 2022:

 1. σε όλους τους οικισμούς,
 2. στις περιοχές που παρουσιάζεται οικιστική πύκνωση και υπάρχουν τουριστικά καταλύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα.

Εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση: εργασίες που εκτελούνται από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας με επείγοντα χαρακτήρα για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επείγουσες περιπτώσεις ανωτέρας βίας που χρήζουν άμεσης επέμβασης, δημοτικά και δημόσια έργα. 

Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων (αρ. 52/2022, 53/2022, 54/2022, 55/2022, 56/2022, 57/2022) θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας (τηλ. επικ.: 2284033030, 2284360328 / e-mail: f.hrysou@sifnos.gr).

Σίφνος, 8.06.2022

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου

Ο Πρόεδρος

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »