Breaking News
Home / Ειδήσεις / Ελληνική / Γενικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

Γενικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

.

Τα μέτρα δημόσιας υγείας στον τουρισμό, βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα γενικά μέτρα που εφαρμόζονται από τις τοπικές και εθνικές αρχές και να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες για τον χώρο εργασίας. Τα μέτρα που θα επιβληθούν στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο αυστηρά όσο οι συστάσεις για το ευρύ κοινό.

Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεννόηση μεταξύ τοπικών και εθνικών αρχών δημόσιας υγείας και των καταλυμάτων για τη διασφάλιση της εφαρμογής των πιο πρόσφατων κανόνων και κανονισμών.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Ειδικές ρυθμίσεις για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών από άλλες χώρες, προκειμένου να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές και θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας σε ασθενοφόρο και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση που εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με το COVID-19.

Η ανάγκη για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων να συλλέγουν σχολαστικά στοιχεία κοντινών επαφών των επισκεπτών, που εξυπηρετούν τις έρευνες δημόσιας υγείας σε περίπτωση που προκύψει κρούσμα στο κατάλυμα.

Ενημέρωση και εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα καταλύματα θα πρέπει να έχουν έτοιμο για εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας που να περιλαμβάνει ενέργειες, όσον αφορά στις ακόλουθες περιόδους:

  • Από τη στιγμή που θα ανοίξει το κατάλυμα και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει προτού υποδεχτεί επισκέπτες. Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού, όπως επίσης και η εφαρμογή των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων στην εγκατάσταση. Επιπλέον, διαμορφώνεται και η λίστα των πληροφοριών που θα λάβουν οι επισκέπτες πριν την άφιξή τους.

  • Όταν πλέον θα αρχίσει να υποδέχεται επισκέπτες στην εγκατάσταση, από τo Check In έως και το Check Out.

  • Έως και 14 ημέρες αφότου οι επισκέπτες έχουν αποχωρήσει από το κατάλυμα. Θ πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με αναλυτικές πληροφορίες, όσον αφορά στο ρόλο και τις ευθύνες του προσωπικού. Το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει για αυτό το σχέδιο, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για τους υπαλλήλους.

Ειδικότερα για την εκπαίδευση του προσωπικού, η Επιτροπή σημειώνει πως οι υπάλληλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα του COVID-19, όπως επίσης και τα βασικά μέτρα υγιεινής και προστασίας. Μέλη του προσωπικού, τα οποία οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, αποτελούν κρούσματα του COVID-19 δεν θα πρέπει να εισέρχονται στον τόπο εργασίας, όπως και όσα μέλη του προσωπικού εμφανίζουν έστω συμπτώματα της ασθένειας.

Συνιστάται δε από την Επιτροπή, να υπάρξει στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, στα πρωτόκολλα και τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση εμφάνισης πιθανού κρούσματος κορωνοϊού ανάμεσα στους επισκέπτες.

Αναφορικά με το γηραιότερο προσωπικό και όσους υπαλλήλους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, δεδομένου, ότι αποτελούν τις ευαίσθητες ομάδες απέναντι στην ασθένεια, προτείνεται η τοποθέτησή τους σε πόστα που ελαχιστοποιούν την επαφή με τους επισκέπτες.

Σημειώνεται επίσης, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν μέτρα μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων εντός της εγκατάστασης, όπως η εργασία από το σπίτι ή η τηλεεργασία, όπου το πόστο το επιτρέπει. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση της φυσικής επαφής ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού, με τη χρήση ψηφιακών μέσων και τηλεφώνων.

Πληροφόρηση των επισκεπτών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, πριν την άφιξη στο κατάλυμα, οι επισκέπτες θα πρέπει να λάβουν πληροφορίες, αναφορικά με τις τρέχουσες οδηγίες των τοπικών και εθνικών υγειονομικών αρχών, όπως και με τα απαραίτητα μέτρα που εφαρμόζονται στο κατάλυμα. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται, ότι οφείλουν να αναθεωρήσουν την διαμονή τους, αν υποφέρουν από συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19, ή αν έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο ύποπτο κρούσμα έως και 14 ημέρες προ της άφιξής τους. Το κατάλυμα συνιστάται να παρέχει και φυλλάδια όπου θα αναγράφονται οι ως άνω πληροφορίες.

Κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να ζητείται ρητά από τους επισκέπτες να ειδοποιούν άμεσα το κατάλυμα, στην περίπτωση που αναπτύξουν συμπτώματα σχετικά με τον COVID-19, ή αν βρεθούν θετικοί στον ιό, έως 14 ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται, ότι η λίστα επαφών των επισκεπτών θα είναι διαθέσιμη, στην περίπτωση που χρειαστεί ιχνηλάτησή τους.

Προτεινόμενα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του ιού

Όσον αφορά στον τομέα της διοίκησης, η Επιτροπή προτείνει:

α) Προετοιμασία σχεδίου δράσης για την πρόληψη της διάδοσης του ιού και για την εφαρμογή μέτρων, στην περίπτωση ύπαρξης κρούσματος, σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές.

β) Πιστή εφαρμογή των οδηγιών από τις εθνικές υγειονομικές αρχές και διασφάλιση της επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διασποράς του ιού, για το προσωπικό και τους επισκέπτες.

γ) Διασφάλιση της εκπαίδευσης του προσωπικού σε πρωτόκολλα αντιμετώπισης πιθανού κρούσματος κορωνοϊού, όπως επίσης στα μέτρα απολύμανσης και καθαριότητας και στη σωστή χρήση της μάσκας.

δ) Εφαρμογή πλαφόν στον αριθμό των επισκεπτών, ανά πάσα στιγμή, στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να εξασφαλίζεται η αποστασιοποίηση. Να διασφαλίζεται, ότι ο επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζουν οι υγειονομικές αρχές για τις συναθροίσεις.

ε) Διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριακού υλικού για τους επισκέπτες, αναφορικά με τα συμπτώματα του κορωνοϊού, τις οδηγίες σε περίπτωση ασθένειας, τις οδηγίες για την υγιεινή των χεριών και τη σωστή χρήση μάσκας.

στ) Χρήση πινακίδων, για την πληροφόρηση των επισκεπτών σχετικά με την ελαχιστοποίηση της επαφής μεταξύ προσωπικού και επισκπετών.

ζ) Εξέταση του ενδεχομένου να ακυρωθούν δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους, όπου η αποστασιοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ρεσεψιόν και θυρωρείου, η Επιτροπή προτείνει τα παρακάτω:

α) Διασφάλιση της επαρκούς διάθεσης αντισηπτικού

β) Εξέταση λύσεων, όπως ονλάιν ή self chek-in / check-out ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επαφή μεταξύ προσωπικού και επισκπετών. Αν το self check-in γίνεται με πληκτρολόγιο αφής, τότε να διασφαλίζεται ο τακτικός καθαρισμός του.

γ) Διασφάλιση αποστασιοποίησης μεταξύ των ρεσεψιονίστ και του υπόλοιπου προσωπικού και των επισκεπτών, ιδανικά, μέσω ενός πλαστικού ή γυάλινου διαχωριστικού πάνελ

δ) Διασφάλιση αποστασιοποίησης μεταξύ των επισκεπτών

Για τα εστιατόρια, τις αίθουσες πρωινού και τα μπαρ των ξενοδοχείων η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, προτείνει:

α) Διασφάλιση επάρκειας αντισηπτικού και πινακίδων στις εισόδους, που να προτρέπει το κοινό να εφαρμόζει υγιεινή χεριών

β) Όπου είναι δυνατό θα πρέπει να προτιμάται το σερβίρισμα των επισκεπτών, έναντι ενός μπουφέ self-service. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και θα πρέπει να υπενθυμίζεται στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν απολυμαντικό χεριών, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα, κατά τη χρήση του μπουφέ, όπως και μετά την αποχώρησή τους από αυτόν

γ) Αν υπάρχει μπουφές self-service, να διασφαλίζεται η αποστασιοποίηση. Ελαχιστοποίηση του αριθμού των επισκεπτών που είναι παρόντες στην αίθουσα, ώστε να διασφαλίζεται η αποστασιοποίηση. .

δ) Διασφάλιση διατήρησης αποστάσεων άνω των δύο μέτρων μεταξύ των τραπεζιών

ε) Διασφάλιση επαρκούς εξαερισμού.

στ) Διασφάλιση συχνού καθαρισμού των φίλτρων στις μονάδες air condition.

ζ) Διασφάλιση συχνής απολύμανσης των συχνά χρησιμοποιούμενων επιφανειών.

Όσον αφορά στα spa και τις πισίνες εσωτερικού χώρου, σύμφωνα με την Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:

α) Διασφάλιση επάρκειας απολυμαντικού και πρόσβασης σε εγκαταστάσεις για πλύσιμο των χεριών

β) Δεδομένου, ότι η επαφή δεν μπορεί να αποφευχθεί στις συνεδρίες σπα, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποστασιοποίηση, μεταξύ του ατόμου που εκτελεί τη θεραπεία και του επισκέπτη, προτείνεται η χρήση μάσκας και για τους δύο

γ) Διασφάλιση χρήσης απολυμαντικού χεριών πριν και μετά κάθε συνεδρία

δ) Διασφάλιση συχνής συντήρησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων αυτών

Τέλος, σχετικά με τις εξωτερικές υποδομές των ξενοδοχείων, όπως πισίνες, παραλίες και παιδικές χαρές, προτείνονται τα εξής:

α) Διασφάλιση επάρκειας απολυμαντικού χεριών και πρόσβασης σε χώρους πλυσίματος χεριών

β) Διασφάλιση διατήρησης απόστασης 2 μέτρων μεταξύ τραπεζιών, ξαπλωστρών και επισκεπτών κατά τις διάφορες δραστηριότητες, όπως και μέσα στην πισίνα

γ) Οι επισκέπτες που μοιράζονται ένα δωμάτιο μπορούν να μοιραστούν τραπέζια, ξαπλώστρες κλπ

δ) Διασφάλιση συχνής απολύμανσης και συντήρησης των χώρων αυτών.

ΠΗΓΗ: koinignomi.gr

.

Print Friendly, PDF & Email