Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο Δασικοί  Χάρτες, οι οποίοι μεταξύ άλλων νησιών περιλαμβάνουν και τη Σίφνο. Οι χάρτες αυτοί είναι διαθέσιμοι για θέαση από τους πολίτες αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ ΑΕ http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx.  

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Στον δασικό χάρτη απεικονίζονται όλες οι εκτάσεις των δασικών εν γένει εκτάσεων, δηλαδή εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από τη Δ/νση Δασών.

Μέσω της δημοσιότητας του δασικού χάρτη, που επιτυγχάνεται με την ανάρτησή του, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περιεχομένου του και να αμφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη μορφή ή και τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο κυρωμένος δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, για τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις.

Β. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Οι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ειδική εφαρμογή στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ ΑΕ

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Μετά την είσοδο όποιος επιθυμεί να υποβάλλει αντιρρήσεις, πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

Προκειμένου να υποβληθούν αντιρρήσεις υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

  1. Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.
  2. Να συμπληρωθούν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
  3. Να καταβληθεί το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.

Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων με αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση, ανάλογα με το εμβαδόν και τη μορφή της έκτασης, το  ειδικό τέλος κυμαίνεται από δέκα ευρώ (10,00 €) έως και τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (3.300,00 €). Ο υπολογισμός του πραγματοποιείται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων.

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • ​Με χρήση πιστωτικής κάρτας (mastercard ή visa ή american express), χρεωστικής ή προπληρωμένης, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αντίρρησης.
  • Με χρήση μετρητών ή πιστωτικής κάρτας σε τράπεζα. Σημειώνεται ότι συνεργάζονται και οι τρεις τράπεζες που διαθέτουν υποκαταστήματα στο νησί μας.

Τέλος, από την καταβολή του ειδικού τέλους εξαιρούνται κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι αποκλειστική. Ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος (ενδεικτικά: συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια κλπ) και τα στοιχεία θεμελίωσης του έννομου συμφέροντος, αποστέλλονται σε απλές φωτοτυπίες, μαζί με το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησης, το αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο:

2ο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη

Δασονομείο Μήλου

Τριοβάσαλος

84800 Μήλος.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπέβαλε ηλεκτρονικά.

Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

ΣΤ. ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Για την ενημέρωση των πολιτών, για τους Δασικούς Χάρτες των νήσων Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου έχει συσταθεί το 2ο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στα γραφεία του Δασονομείου Μήλου

Ταχ. δ/νση: Τριοβάσαλος,  84800 Μήλος

Τηλ.: 2287021548, 2287022452,

Fax: 2287021548

Δ/νσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου:  m.gountouva.@gmail.com, peri80@otenet.gr.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

.

Print Friendly, PDF & Email