Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Αποφάσεις Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης 15ης Οκτωβρίου 2019

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Αποφάσεις Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης 15ης Οκτωβρίου 2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Αποφάσεις Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης 15ης Οκτωβρίου 2019

.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (15-10-2019)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11

.
.

ΘΕΜΑ                                                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ Σχετικά με την επίσκεψη τηλεοπτικού συνεργείου οκτώ ατόμων του Βρετανικού Channel 5 από  17-20.10.2019 μετά από εισήγηση της Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα  η επίσκεψη τηλεοπτικού συνεργείου οκτώ ατόμων του Βρετανικού Channel 5 από τις 17-20.10.2019 μετά από εισήγηση της Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Σίφνου.

174
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ Δράσεις στήριξης παιδιού που έχει διαγνωστεί με νωτιαία μυϊκή ατροφία  τύπου 1.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει την εκδήλωση Συλλόγων  για την οικονομική ενίσχυση παιδιού  που έχει διαγνωστεί με νωτιαία μυϊκή ατροφία  τύπου 1.

175
1ο Συγκρότηση Επιτροπών που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για  την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητάς του.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση τεσσάρων Επιτροπών που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για  την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητάς του, ως εξής:

Επιτροπή Πολιτισμού:  Λουκής Γεώργιος- Πρόεδρος και μέλη: 1. Ραφελέτος Ιωάννης, 2. Κόμης Βασίλειος, 3. Καργιού Κλεονίκη, 4. Σιμονετάτος Ιωάννης, 5. Παπαπαύλου Γεώργιος, 6. Ιερέας Ψαραύτης Ιωάννης, 7. Μητσικουρίδης Ανδρέας, 8. Κορακής Παναγιώτης, 9. Χουζούρης Ιωάννης, 10. Κατζηλιέρη Σοφία.

Επιτροπή Συγκοινωνιών, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης: Φραντζής Αντώνιος –Πρόεδρος και μέλη: 1. Ραφελέτος Ιωάννης, 2. Μόσχος Άγγελος , 3. Ζαχαράκης Παναγιώτης, 4. Δεπάστα Ανθή, 5. Δεπάστας Απόστολος, 6. Κουλούρης Νικηφόρης .

Επιτροπή Νεκροταφείων: Φραντζής Αντώνιος-Πρόεδρος και μέλη: 1. Ραφελέτος Ιωάννης, 2. Χρυσόγελος  Εμμανουήλ, 3. Ιερέας Φραγκιάς Απόστολος , 4. Φραζεσκάρου Αικατερίνη.

Επιτροπή Ονοματοθεσιών: Βασταρδή Μαργαρίτα-Πρόεδρος και μέλη: 1.Ραφελέτος Ιωάννης, 2. Ζαμπέλης Αντώνιος, 3.Αρμελινιού Σοφία,  4.Θεοδώρου Ασημίνα.

176
2ο Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη θέσεων  εποχικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες .

Εγκρίνεται  ομόφωνα η επαναπροκήρυξη τριών θέσεων  εποχικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες .

177
3ο Έκθεση επάρκειας ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας .

Το ΔΣ έλαβε ομόφωνη απόφαση με την οποία: Α) Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ότι ο Δήμος Σίφνου αδυνατεί με τα υπάρχοντα μέσα και το προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες της υπηρεσίας καθαριότητας. Β) Αποφασίζει ότι πρέπει να διατεθούν και να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2020-2021-2022 τα αναγκαία ποσά για την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανάδειξη του αναδόχου. Γ) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου” για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από το Δήμο Σίφνου ενός επιπλέον έτους, και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Δ) Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και να τον διεξάγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του.

178
4ο Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 6, του Κ.Δ.Κ.

Εγκρίνεται  ομόφωνα ο ορισμός  της ως άνω  Επιτροπής με μέλη: 1. Τον Αντιδήμαρχο Γεωργούλη Γεώργιο με αναπληρώτρια τη  Δημοτική Σύμβουλο Βασταρδή  Μαργαρίτα, 2. Τον Αντιδήμαρχο Φραντζή Αντώνιο με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο Ατσόνιου Άννα, 3. Τη Δημοτική Σύμβουλο Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Ραφελέτο Ιωάννη.

179
5ο Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ».

Εγκρίνεται  ομόφωνα ο ορισμός της Δημάρχου Ναδάλη Μαρίας ως  εκπροσώπου του Δήμου, με  αναπληρωτή της τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χρυσίνη Νικόλαο, στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ» .

180
6ο Ίδρυση και  λειτουργία  Γραφείου Δημότη.

Εγκρίνεται ομόφωνα η ίδρυση και η λειτουργία  Γραφείου Δημότη .

181
7ο Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για οικονομική συμμετοχή στις δαπάνες κατασκευής δικτύου ηλεκτροδότησης συστάδας 8 παροχών στην περιοχή “Βρουλίδια” Δήμου Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για οικονομική συμμετοχή στις δαπάνες κατασκευής δικτύου ηλεκτροδότησης συστάδας 8 παροχών στην περιοχή “Βρουλίδια” Δήμου Σίφνου.

182
8ο Σχετικά με την πρόταση του Δήμου προς το «Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου» για παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του στην περιοχή «ΘΟΛΟΣ» της Σίφνου .

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης του Δήμου προς το «Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου» για παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του στην περιοχή «ΘΟΛΟΣ» της Σίφνου .

183
9ο Έγκριση κλαδονομών για λόγους Προστασίας, Ασφάλειας, Καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο και στις παραλίες της Σίφνου .

Εγκρίνονται ομόφωνα οι κλαδονομές για λόγους Προστασίας, Ασφάλειας, Καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο και στις παραλίες της Σίφνου .

184
10ο Σχετικά με εργασίες ευπρεπισμού εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου.

Εγκρίνονται ομόφωνα οι εργασίες ευπρεπισμού των εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου.

185
11ο Έγκριση Κανονισμού Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Κανονισμός Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σίφνου.

186
12ο Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, ως εξής: 1. Ο Αντιδήμαρχος Ζαμπέλης Δημήτριος με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Φραντζή Αντώνιο, 2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρώτρια τη Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα.

187
13ο Επικαιροποίηση –Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35/2018 απόφασης του Δ.Σ., με θέμα: “Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σίφνου”.

Εγκρίνεται  ομόφωνα η Επικαιροποίηση –Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35/2018 απόφασης του Δ.Σ., με θέμα: “Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σίφνου”.

188
14ο Σχετικά με την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας Σ.& Κ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ο.Ε στη θέση “Κουρτσούδι”, λόγω λήξης ισχύος της υπ΄ αρ. 63/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της σύμβασης με την εταιρεία Σ.& Κ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ο.Ε στη θέση “Κουρτσούδι” για την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών,  έως 31/12/2019.  

189
15ο Έγκριση ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Σ οικ.έτους 2018.

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Σ οικ.έτους 2018.

190
16ο Λήψη απόφασης για τη σύσταση ομάδας νέων – εκπροσώπων του Δήμου στις Τουριστικές Εκθέσεις, μετά την από 11.10.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση ομάδας νέων – εκπροσώπων του Δήμου στις Τουριστικές Εκθέσεις, μετά την από 11.10.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

191
17ο Σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου μας με εταιρεία συμβούλων τουριστικού marketing, μετά την από 11.10.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συνεργασία του Δήμου μας με την εταιρεία συμβούλων τουριστικού marketing RE,MAKE, μετά την από 11.10.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

192
18o Παραχώρηση χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου λόγω λήξης ισχύος της υπ΄ αρ. 18/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου, έως το τέλος της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

193
19o Παραχώρηση χώρου στο Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Σίφνου (Θ.Ε.Ε.Σ.), λόγω λήξης της ισχύος της υπ’ αρ. 125/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χώρου στο Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Σίφνου (Θ.Ε.Ε.Σ.), έως το τέλος της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

194
20ο Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου στο Συμβούλιο της Κοινότητας Απολλωνίας, μετά την υπ’ αρ. 4/2019γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα  ότι,  οι αρμοδιότητες που  ζητούνται να μεταφερθούν με την υπ.αρ.  4/2019  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας,  συμπεριλαμβάνονται  στο άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το ύψος του  προϋπολογισμού ανά κοινότητα καθορίζεται ετησίως ανάλογα με τα έσοδα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού.

195
21ο Σχετικά με την αίτηση της κας Ανδριάννας Βασάλου για τοποθέτηση σήματος του Κ.Ο.Κ. για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στα Εξάμπελα,  μετά την υπ΄αρ. 3/2019γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση σημάνσεων του Κ.Ο.Κ. για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στα  Εξάμπελα (θέση Άγιος Δημήτριος,)  μετά την υπ΄αρ. 3/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

196
22ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Ατσόνιου Μιχαήλ για χορήγηση άδειας τοποθέτησης αγωγού νερού στην περιοχή Τρουλλάκι, μετά την υπ’αρ.1/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι υπάρχει η δυνατότητα νέας σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του χωρίς να χρειαστεί να γίνει τομή στο οδόστρωμα.

197
23ο Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 76/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην αίτηση του κ. WehowskyFrankγια παραχώρηση λωρίδας γης από οικόπεδο συνιδιοκτησίας του στη θέση “Δροσερό” Καμαρών Σίφνου και της υπ΄αρ. 123/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην αίτηση κ.Λουίς Ντρέυφους  Φίλιπ Ντίντιερ Μπέρναργια  παραχώρηση λωρίδας στις Καμάρες Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 76/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην αίτηση του κ. Wehowsky Frank για παραχώρηση λωρίδας γης από οικόπεδο συνιδιοκτησίας του στη θέση “Δροσερό” Καμαρών Σίφνου και της υπ΄αρ. 123/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην αίτηση του κ.Λουίς  Ντρέυφους  Φίλιπ Ντίντιερ Μπέρναρ για  παραχώρηση λωρίδας στις Καμάρες Σίφνου.

198
24ο Σχετικά με την υπ’ αρ. 67/2019 απόφαση του Δ.Σ. για την αίτηση του κ. Ανάργυρου Κουλούρη για αποκατάσταση τοιχίου στη θέση “Άγιος Θωμάς” στο δρόμο του Πλατύ Γιαλού.

Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει τεχνική έκθεση και κοστολόγηση του έργου και να δρομολογηθεί η αποκατάσταση τμήματος του τοίχου στη θέση «Άγιος Θωμάς» με έξοδα που θα βαρύνουν τον Δήμο.

199
25ο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: α) της Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακές υποχρεώσεις, β)της διοικητικής υπαλλήλου κας Φερεντίνου Σπυριδούλας για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. από τις 30/10/2019 έως την 01/11/2019 – Καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησής της.

Εγκρίνονται  ομόφωνα οι μετακινήσεις: α) της Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακές υποχρεώσεις, β)της διοικητικής υπαλλήλου κας Φερεντίνου Σπυριδούλας για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. από τις 30/10/2019 έως την 01/11/2019 – Καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησής της.

200

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.
.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 151019

.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email