Breaking News
Home / Επικαιρότητα / Ελληνική / Καθηγητής του ΑΠΘ Μιχαήλ Γ. Τρίτος για την Μακεδονία: «Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, υπάρχουν µόνο παραιτημένες υποθέσεις»

Καθηγητής του ΑΠΘ Μιχαήλ Γ. Τρίτος για την Μακεδονία: «Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, υπάρχουν µόνο παραιτημένες υποθέσεις»

Καθηγητής του ΑΠΘ Μιχαήλ Γ. Τρίτος για την Μακεδονία: «Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, υπάρχουν µόνο παραιτημένες υποθέσεις»

.

Τις τελευταίες ηµέρες παρατηρείται µια µεγάλη κινητικότητα για την επίλυση του µακεδονικού ζητήµατος µε τη σύνθετη ονοµασία Νέα Μακεδονία. Πρόκειται για µια ανεπίτρεπτη προσπάθεια πλαστογραφήσεως της ιστορίας µας, µε το σφετερισµό του ιστορικού ονόµατος της Μακεδονίας από ένα αρτιπαγές κράτος δύο περίπου εκατοµµυρίων, όταν ολόκληρη η Αγγλία και πολύ περισσότερο η Μεγάλη Βρετανία καταπείθεται κατά τις διαπραγµατεύσεις εισόδου στην ΕΟΚ για την αποδοχή ως επίσηµης ονοµασίας, εθνωνυµίας, Ηνωµένου Βασιλείου, επειδή η Γαλλία προέβαλε ενστάσεις λόγω της Γαλλικής Βρετάνης. 

Επί του θέµατος αυτού καταθέτουµε µερικές χρήσιµες, πιστεύω, σκέψεις:

 1. Η ιστορική αλήθεια είναι αδέκαστη σε βάρος των Σκοπιανών. Οι Μακεδόνες ήταν αναµφισβήτητα φύλο ελληνικό. Την ελληνικότητά τους αποκαλύπτουν η Παλαιά Διαθήκη, οι αρχαίοι συγγραφείς, τα αγάλµατα, οι επιγραφές, τα νοµίσµατα, οι ξένοι περιηγητές, το δηµοτικό τραγούδι και κυρίως η αρχαιολογική σκαπάνη. Αυτή επιβεβαιώνει την αδιάσπαστη πολιτιστική συνέχεια και συνοχή του µακεδονικού ελληνισµού µε το σύνολο του Ελληνισµού (Δίον, Βεργίνα, Λευκάδια Ναούσης, Αιανή Κοζάνης, Σίνδος, Αµφίπολη). Οι Μακεδόνες είχαν τους ίδιους θεούς µε τους άλλους Έλληνες, συµµετείχαν στη θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των άλλων Ελλήνων και πήραν µέρος σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του ελληνικού έθνους.
 2. Ιστορικά αβάσιµος είναι ο ισχυρισµός των Σκοπιανών να διεκδικούν τον τίτλο των Μακεδόνων, όταν είναι απόλυτα τεκµηριωµένο ότι η εγκατάσταση των Σλάβων έγινε µόλις τον 6ο µ.Χ. αι. και η πολιτιστική τους ιστορία αρχίζει µόλις τον 9ο αι. µε θεµελιωτές τον Κύριλλο και Μεθόδιο, τους Έλληνες Θεσσαλονικείς µοναχούς. Αντίθετα οι Μακεδόνες έζησαν και µεγαλούργησαν χίλια και πλέον χρόνια πριν από την εγκατάσταση των Σλάβων στη Βαλκανική.
 3. Ο όρος «Μακεδονία» είναι γεωγραφικός και όχι εθνολογικός. Η επιµονή των Σκοπιανών να σφετεριστούν τον γεωγραφικό όρο Μακεδονία και να τον µονοπωλήσουν, χρησιµοποιώντας τον ως ονοµασία του νεοσύστατου κράτους των, προδίδει την πρόθεσή τους να οικειοποιηθούν ταυτόχρονα και τον εθνολογικό-ιστορικό όρο «Μακεδονία», πλαστογραφώντας την ιστορία.
 4. Οι κάτοικοι του κρατικού µορφώµατος των Σκοπίων πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να ζουν µε ψευδαισθήσεις και κυρίως να απαλλαγούν από το σύµπλεγµα της «δηµιουργίας προγόνων». Η αδέκαστη ιστορική αλήθεια διακηρύσσει ότι είναι Σλάβοι και ότι οι πρόγονοί τους έφθασαν στην περιοχή χίλια χρόνια µετά τον Μέγα Αλέξανδρο. Η ονοµασία Μακεδονία σε περιοχή που δεν κατοικήθηκε από Μακεδόνες και δεν υπήρξε µέρος του µακεδονικού βασιλείου είναι αδιανόητη. Ιστορικά µόνον το 1/10 της σηµερινής σκοπιανής επικρατείας ανήκει στην ιστορική Μακεδονία. Τα υπόλοιπα 9/10 ανήκουν στην αρχαία Παιονία και Δαρδανία. Οι κάτοικοι µάλιστα της τελευταίας υπήρξαν ορκισµένοι εχθροί των Μακεδόνων, εναντίον των οποίων έτρεφαν αιώνιο και άσβεστο µίσος.
 5. Οφείλουµε να θέσουµε θέµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας στα Σκόπια. Πρόκειται για έναν καθαρόαιµο ελληνισµό 150.000 περίπου, που προέρχεται από την περιοχή της Πίνδου και των οποίων οι πρόγονοι κατέφυγαν εκεί µετά την καταστροφή από τους Τουρκαλβανούς της Μοσχοπόλεως, της Γράµµοστας, του Βιθυκουκίου και άλλων ελληνικών περιοχών της Βορείου Ηπείρου. Παράλληλα απαιτείται ηθική και υλική στήριξη του διωκοµένου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννου και της µοναστικής του αδελφότητας. Ο µαρτυρικός αυτός Ιεράρχης δέχεται αλλεπάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις από τα ποινικά δικαστήρια των Σκοπίων, επειδή είχε το θάρρος να διακηρύξει ότι η «Μακεδονική» Εκκλησία των Σκοπίων είναι σχισµατική, γιατί περιφρονεί βασικές αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και προτάσσει εθνοφυλετικές σκοπιµότητες.
 6. Θα είναι µεγάλο ιστορικό λάθος να δεχθούµε ονοµασία που να περιέχει το όνοµα Μακεδονία είτε σύνθετο είτε παράγωγο. Αν η Ελλάδα υπογράψει τη σύνθετη ονοµασία συναινεί στο ότι η ιστορία και ο πολιτισµός της Μακεδονίας είναι κάτι το ξεχωριστό από τον Ελληνισµό. Στην περίπτωση αυτή δεν θα µπορούµε να χρησιµοποιούµε µακεδονικές επωνυµίες π.χ. εφηµερίδα Μακεδονία, αεροδρόµιο Μακεδονία, Μακεδονικά Εκπαιδευτήρια κ.τ.λ. Εκατοµµύρια Μακεδόνες στην Ελλάδα και στη Διασπορά δεν θα µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν τον ιστορικό αυτό όρο για τον αυτοπροσδιορισµό τους.
 7. Θα είναι εγκληµατικό να ενδώσουµε στις παράλογες αξιώσεις του κράτους των Σκοπίων. Ενός κράτους θεσµικά και οικονοµικά υποανάπτυκτου, χωρίς ενιαία εθνική συνείδηση, πληθυσµιακά αδύναµου, γεωπολιτικά υποβαθµισµένου και µε οξύτατες εσωτερικές αντιθέσεις. Μία ήττα της Ελλάδος από τα Σκόπια θα σηµαίνει εθνική καταστροφή. Είχε απόλυτα δίκαιο ο αείµνηστος Μανώλης Ανδρόνικος όταν έλεγε: «αντιµετωπίσαµε το θέµα των Σκοπίων µε δειλία ωσάν να είµεθα εµείς οι ένοχοι και οι πλαστογράφοι της ιστορίας».
 8. Οι νεώτεροι Έλληνες πολιτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις πολιτικές υποθήκες δύο µεγάλων Ελλήνων πολιτικών για το θέµα αυτό. Του Κωνσταντίνου Καραµανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρώτος στην από 3-1-1992 επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΟΚ γράφει: «Η Δηµοκρατία αυτή δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωµα, είτε ιστορικό είτε εθνολογικό, να χρησιµοποιεί το όνοµα Μακεδονία. Ιστορικό µεν γιατί οι Σλάβοι, που αποτελούν την πλειοψηφία του σηµερινού πληθυσµού της Δηµοκρατίας αυτής, εµφανίστηκαν στην ιστορία της περιοχής µόλις τον 6ο µ.Χ. αι. δηλαδή 1000 περίπου χρόνια µετά την εποχή που ο Μέγας Αλέξανδρος κατέστησε τη Μακεδονία σηµαντικό τµήµα του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Και εθνολογικό γιατί ο πληθυσµός της Δηµοκρατίας αυτής αποτελείται από Σλάβους, Αλβανούς, Αθιγγάνους και άλλες εθνότητες, όλες σεβαστές, αλλά χωρίς καµία σχέση µε τους Μακεδόνες» (Κ. Καραμανλής).
  Ο δεύτερος στην µε ηµεροµηνία 23-4-1992 επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ιάκωβο τόνισε µεταξύ άλλων και τα εξής: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είµαι ανυποχώρητος σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις των Σκοπίων. Δεν πρόκειται να συναινέσω σε αναγνώριση de jure και de facto εφ’ όσον το όνοµα Μακεδονία χρησιµοποιηθεί µε επιθετικό ή όχι (προσδιορισµό) στην ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων» (Ανδρέας Παπανδρέου).
 9. Οι ελληνικές κυβερνήσεις όφειλαν να προκαλέσουν δηµοψήφισµα, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για το θέµα του ονόµατος των Σκοπίων. Είναι πράγµατι κρίσιµο θέµα και δικαιολογεί την προκήρυξη τούτου. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου έπρεπε να ζητηθεί από τη Βουλή να αποφασίσει την προκήρυξη δηµοψηφίσµατος µε την πλειοψηφία που το Σύνταγµα απαιτεί.
 10. Τέλος οι απανταχού Έλληνες οφείλουν να εντείνουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις για το θέµα αυτό και να γνωρίζουν αυτό που τόνιζε εµφαντικά ο Κλεµανσώ: «Δεν υπάρχουν χαµένες υποθέσεις, υπάρχουν µόνο παραιτηµένες υποθέσεις».

(Του Μιχαήλ Γ. Τρίτου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και πρώην Κοσµήτορα)

Πηγή: karfitsa.gr

.

 

 

Print Friendly, PDF & Email