Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Καθορισμός Συντελεστών Τελών & Επιβολής Δικαιωμάτων Δήμου Σίφνου για το Ο.Ε. 2018

Καθορισμός Συντελεστών Τελών & Επιβολής Δικαιωμάτων Δήμου Σίφνου για το Ο.Ε. 2018

Καθορισμός Συντελεστών Τελών & Επιβολής Δικαιωμάτων Δήμου Σίφνου για το Ο.Ε. 2018

.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
περί καθορισμού συντελεστών τελών και επιβολής δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2018

To Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (αρ. απόφ.: 1/2018, Α.Δ.Α.: 6759Ω1Τ-518), καθορίζει με την υπ’ αρ. 3/2018 απόφασή του (Α.Δ.Α.: ΩΨΨ6Ω1Τ-Υ3Θ) τους συντελεστές τελών και επιβάλλει δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2018, όπως παρακάτω:

.

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
 ΒΑΣΕΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
1 2
ΟΙΚΙΕΣ 0-90m3       1,47€ 91m3 και άνω   2,51€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0-150m3     2,06 151m3 και άνω  3,53€
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 0-240m3     2,06 241m3 και άνω   3,53€
ΛΑΤΟΜΕΙΟ 0-600 m3    2,33 601m3 και άνω  3,64€
ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ 5,25
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 8,40
ΠΑΓΙΟ 11,00  
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ 73,50  
ΤΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 50,00  
ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 50,00  
ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 100,00  
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 0- 90m3    1,98 91m3 και άνω    3,39
ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ  ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0- 90m3    0,96 91m3 και άνω    1,63
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ /ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ (3 προστατευόμενα μέλη) 0- 90m3    0,75 91m3 και άνω    1,25
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 0-60m3    1,47 61m3 και άνω     2,51
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ  0,735(50% ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

(ανά m2)

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝ-ΚΑΣΤΡΟΥ 111,20
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 21,00
ΚΑΣΤΡΟ
ΟΙΚΙΕΣ 1,11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 1,33
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2,95
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,95
ΚΑΜΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ
ΟΙΚΙΕΣ 1,11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 1,61 (0,81)*
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 5,83 (2,84)*
ΚΑΜΠΙΝΓΚ 0,42
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΜΠΑΡ 5,83 (2,84)**
ΕΙΔΗ ΛΑΪΚ.ΤΕΧΝΗΣ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ,

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

2,56
ΠΛΑΤΥ  ΓΙΑΛΟΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 400,00
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 700,00

*Οι τιμές εντός παρενθέσεως αφορούν σε χρέωση ανά τ.μ. από το 301ο τ.μ. και άνω (κλιμακωτά) / **Οι τιμές εντός παρενθέσεως αφορούν σε χρέωση ανά τ.μ. από το 81ο τ.μ. και άνω (κλιμακωτά)

ΤΕΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ

 • Μεγάλο βυτιοφόρο: 8,04 €/ανά m2
 • Μικρό βυτιοφόρο: 12,00 €/ανά δρομολόγιο

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 • Οικίες: 0,83€/m2
 • Καταστήματα: 2,06€/m2

 ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 • Χρήση πεζοδρομίων: 17,00€
 • Παραλιακοί χώροι (εκτός Καμαρών): 15,00€
 • Χρήση σαν προθήκη καταστήματος: 7,00€
 • Εναπόθεση αδρανών υλικών: 12,00€/εβδομάδα  
 • Αυθαίρετη χρήση: 150,00€/πενθήμερο

ΤΕΛΗ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

 • Τέλη νεκροταφείου: 20,00€
 • Δικαίωμα ταφής: 35,00€
 • Αγορά τάφου: 300,00€

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 • Εκατό ευρώ (100,00€) ανά επίσημο αγώνα στο πλαίσιο τοπικού ή περιφερειακού πρωταθλήματος ή διοργάνωσης,
 • Εξήντα ευρώ (60,00€) για την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου σε ομάδα ή ομάδες ιδιωτών, για τη διεξαγωγή μεταξύ τους ποδοσφαιρικού αγώνα {ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων με οικονομικό αντίτιμο τριών ευρώ (3,00 €) ανά άτομο}.

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.): Να επιβληθεί σε ποσοστό 0,25ο/οο επί της αξίας των ακινήτων και σύμφωνα με το Νόμο 2130/1993, άρθρο 24.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ: Να επιβληθεί σύμφωνα με το Νόμο.

 • Μείωση κατά 50% της καταβολής των τελών καθαριότητας-φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης για τις οικογένειες που έχουν τρία τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα καθώς και για τα Α.Μ.Ε.Α., με την προϋπόθεση ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι έχουν κύρια κατοικία στη Σίφνο.
 • Επιβάρυνση σε ποσοστό 35% επί του ισχύοντος τιμολογίου στις εργοταξιακές συνδέσεις στις υπό ανέγερση νέες οικοδομές.
 • Έκπτωση σε ποσοστό 35% επί του οικιακού τιμολογίου στις παροχές ύδρευσης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – κτηνοτρόφους.
 • Η χρέωση σε δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. για τις σταβλικές εγκαταστάσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, προτείνεται να αφορά στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις πλην των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για το σταβλισμό των ζώων.
 • Επιβολή προστίμου 1.000,00€ ανά περίπτωση εναπόθεσης λυμάτων στη θάλασσα, που αποδεικνύεται μετά από επιτόπιους ελέγχους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σίφνου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

.

 

Print Friendly, PDF & Email