Breaking News
Home / Αρθρογραφία / Απόψεις / Μία πρώτη απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Σ.Ε.Σ. από τον Γιώργο Ντοκόπουλο

Μία πρώτη απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Σ.Ε.Σ. από τον Γιώργο Ντοκόπουλο

.

Μία πρώτη απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Σ.Ε.Σ. από τον Γιώργο Ντοκόπουλο

.

Στις 22.01.2021 η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (Σ.Ε.Σ.) δημοσίευσε Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόοδο του «Σχεδίου Ενεργειακής Μετάβασης της Σίφνου» με την ίδρυση Υβριδικού Σταθμού. Αφού γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο ιστορικό του Σχεδίου και τα οφέλη που με αυθαίρετες εκτιμήσεις υπολογίζουν πως θα προκύψουν για το νησί, σημειώνεται ότι «Το προτεινόμενο έργο,……σχεδιάστηκε με τρόπο που να έχει μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις….».

Στο Δελτίο ευσχήμως παραλείπεται να αναφερθεί ότι για να εγκατασταθεί ο Υβριδικός Σταθμός στο οροπέδιο του Σελαδίου μεταξύ Αγίου Νικήτα και Αγίου Σιλίβεστρου (πιο κοντά στον πρώτο) θα απαιτηθεί η τοποθέτηση 5 (πέντε) ανεμογεννητριών, οι οποίες θα τροφοδοτούν με αιολική ενέργεια τον Σταθμό και η κατασκευή μιας πελώριας υδατοδεξαμενής, η οποία θα τροφοδοτείται με νερό από αντλιοστάσιο που θα δημιουργηθεί στον κόλπο της Αχλάδας. Και μόνο για να μεταφερθούν οι ανεμογεννήτριες στο Σελάδι θα απαιτηθεί η κατασκευή οδικού δικτύου δρόμων πλάτους 8 μέτρων, οι οποίοι –μαζί με την δεξαμενή- θα αλλοιώσουν δραματικά το παρθένο μέχρι σήμερα οροπέδιο του Σελαδίου. Επί πλέον άλλος δρόμος θα κατασκευαστεί που θα ενώνει το αντλιοστάσιο στον κόλπο της Αχλάδας με την δεξαμενή, καταστρέφοντας όλη την πλαγιά. Όλα αυτά δεν είναι κύημα φαντασίας, φαίνονται καθαρά στο σχεδιάγραμμα της Σ.Ε.Σ.

Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται το Δελτίο την ανυπαρξία περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την στιγμή που θα επέλθουν τέτοιας εκτάσεως και (το πιο σημαντικό) μη-αναστρέψιμες αλλοιώσεις στο τοπίο της περιοχής;

Αναφέρεται επίσης στο Δελτίο Τύπου «Στο διάστημα 8-12/10/18 επισκέφθηκε τη Σίφνο κλιμάκιο της Ειδικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά της ΕΕ (Clean Energy for EU Islands Secretariat), προκειμένου να πιστοποιήσει την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας…».

Και πώς διαπίστωσε το κλιμάκιο την ‘υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας’; Το συγκεκριμένο σχέδιο για τον Υβριδικό Σταθμό ήταν ένα από τα προτεινόμενα σχέδια που ψήφισαν τα μέλη του Σ.Ε.Σ. Όμως ουδέποτε εκλήθη η Σιφναϊκή κοινωνία να εκφράσει την γνώμη της. Όλα σχεδιάζονται «χωρίς τον ξενοδόχο», θεωρώντας πως οτιδήποτε ο Σ.Ε.Σ. και ο συνεργαζόμενος Δήμος πιστεύουν καλό και συμφέρον για το Σιφναϊκό λαό, είναι και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί, άσχετα αν ο λαός και εν γένει η τοπική κοινωνία, στους οποίους ανήκει το κοινό για όλους δημόσιο αγαθό του περιβάλλοντος, δεν ερωτώνται καν.

Αυτό είναι ένα σοβαρό ατόπημα. Μία ελάχιστη μειοψηφία αποφασίζει για ένα ‘φαραωνικών’ διαστάσεων για το μέγεθος του νησιού έργο, χωρίς πριν να ζητηθεί η γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενδιαφερομένων κατοίκων. Έγιναν ήδη από την Δημοτική αρχή μία προσφυγή στην ΡΑΕ και μία επιστολή προς Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές και πάλι στο όνομα των Σιφνιών, κατά της εγκαταστάσεως 4 φωτοβολταϊκών πάρκων. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;; Πότε ενημερώθηκαν/ερωτήθηκαν οι Σιφνιοί για τον Υβριδικό Σταθμό και τις επιπτώσεις του στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον;

Είναι πρωταρχικής σημασίας να ενημερωθούν επί τέλους οι κάτοικοι του νησιού με όλες τις λεπτομέρειες για την ενεργειακή αυτονομία -ή έστω απεξάρτηση- στην Σίφνο, να ξανατεθούν στο τραπέζι και άλλες προτάσεις (όπως αυτές που απέρριψαν τα μέλη της Σ.Ε.Σ. υπέρ του Υβριδικού Σταθμού), να εξεταστούν οι επιπτώσεις –θετικές και αρνητικές– των προτεινομένων σχεδίων και να αποφασίσουν οι ίδιοι πλέον. Αυτό είναι το καθήκον της χρηστής Δημοτικής αρχής και των υπεύθυνων πολιτών.

.

Γιώργος Ντοκόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email