Breaking News
Home / Ειδήσεις / Κυκλαδική / «Πνέει τα μένεα» ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά του βουλευτή Κυκλάδων του Σύριζα Νίκου Συρμαλένιου για δηλώσεις του στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής

«Πνέει τα μένεα» ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά του βουλευτή Κυκλάδων του Σύριζα Νίκου Συρμαλένιου για δηλώσεις του στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Πνέει τα μένεα» ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά του βουλευτή Κυκλάδων του Σύριζα Νίκου Συρμαλένιου για δηλώσεις του στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής

.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 07 Απριλίου κατέληξε ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:

«Αναφορικά με τις δηλώσεις του Βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Συρμαλένιου στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής, για την αναγκαιότητα κατάργησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εφόσον αυτές αποδίδονται σωστά από τον τύπο και το διαδίκτυο, ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σημειώνει  τα εξής:

  1. Οι επτά (07) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που αποτελούν τους διάδοχους φορείς των πρώην δεκατριών (13) κρατικών Περιφερειών, θεσμοθετήθηκαν με το ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), προκειμένου να καλύψουν την αναγκαιότητα ύπαρξης αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, έτσι ώστε οι κάτοικοι της περιφέρειας (και όταν μιλάμε για το Αιγαίο, οι νησιώτες) να μην είναι αναγκασμένοι να «τρέχουν» στην Αθήνα, προκειμένου  να διεκπεραιώσουν  υποθέσεις που τους αφορούν.
  1. Με την μετεξέλιξη αυτή, οι νέες υπηρεσίες αποδυναμώθηκαν σε προσωπικό (ειδικά σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού) σε σχέση με τις ήδη υποστελεχωμένες πρώην κρατικές Περιφέρειες που αντικατέστησαν, (συνολικά από περίπου 10. 500 υπάλληλους  έμειναν  7.300 σε όλη την χώρα), φανερώνοντας και την πραγματική αντίληψη που διακατείχε την τότε κυβέρνηση ( ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου) για την αποκέντρωση. Η αποδυνάμωση αυτή ακολούθησε την κοινή πολιτική όλων των “μνημονιακών” κυβερνήσεων για συρρίκνωση του Δημοσίου, προκειμένου επικερδείς αρμοδιότητες να περάσουν σε ιδιώτες σε βάρος των εργαζομένων συμπολιτών που πληρώνουν διπλά και τριπλά.

Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν, μεταφέρθηκε πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,χωρίς παράλληλη μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της υποστελέχωσης να διογκωθεί. Σήμερα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι επιφορτισμένες με περισσότερες από εννιακόσιες (900) αρμοδιότητες, οι οποίες φέρονται  σε πέρας, με τις όποιες αδυναμίες, μόνο χάρη  στην φιλότιμη προσπάθεια των εργαζομένων που, συχνά πυκνά, εργάζονται υπερωριακά και απλήρωτα.

  1. Ορισμένες από τις κρίσιμες αρμοδιότητες που ασκούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν να κάνουν με την Δασική Πολιτική και την προστασία των Δασών, την πολιτική Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, την προστασία του Περιβάλλοντος και  την Περιβαλλοντική αδειοδότηση, την αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λοιπών Φυσικών Πόρων, τον Έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες ) κλπ. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στους ΟΤΑ  είτε λόγω συνταγματικών δεσμεύσεων, είτε λόγω του ότι αφορούν θέματα  (π.χ. κατεδάφιση αυθαιρέτων) που λόγω εκλογικής πελατείας δεν επιθυμούν να ασκούν  αιρετοί που εκφράζονται όπως ο κ. Συρμαλένιος. Όσον αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ  ά και β΄ βαθμού (στον οποίο προφανώς εστιάζει ο κ. Βουλευτής), θα έπρεπε να γνωρίζει ότι γίνεται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ο ίδιος και η κάθε φορά κυβερνητική  πλειοψηφία ορίζουν. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τους νόμους που ο κ. Συρμαλένιος  ψηφίζει.
  1. Αν ο κ. Βουλευτής ενδιαφερόταν πραγματικά να μελετήσει,  θα διαπίστωνεότιόλα τα έγγραφα που  εκδίδει η υπηρεσία φέρουν προμετωπίδα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, και τα ονοματεπώνυμα υπαλλήλων (τόσο του εισηγητή όσο και του τελικού υπογράφοντα). Επιπλέον όλες οι πράξεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3861/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), αναρτώνται αμελλητί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ο κάθε ενδιαφερόμενος, από οποιαδήποτε σκοπιά και αν αντλείται το ενδιαφέρον του, έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα πάσης φύσεως υπηρεσιακά δεδομένα των σχετικών αποφάσεων. Καθημερινά, επίσης, ως υπάλληλοι απαντούμε σε πληθώρα ερωτήσεων  Βουλευτών για θέματα αρμοδιοτήτων μας. Επιπλέον, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο υπάγονται πειθαρχικά οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συγκροτείται, εδρεύει και λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταξύ άλλων, στη σύνθεσή του συμμετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί.
  1. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, ένας Βουλευτής που εκλέγεται στα νησιά, στον ελεύθερο χρόνο του (όταν δηλ. δεν ψηφίζει μνημονιακά μέτρα), να διαβάζει τουλάχιστον όσα ψηφίζει και να γνωρίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δρουν ανεξέλεγκτα όπως ο ίδιος διατείνεται, αλλά ελέγχονται αυστηρά για τη τήρηση των νόμων που ο ίδιος ως Βουλευτής ψηφίζει…
  1. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,όπως θα έπρεπε να γνωρίζειο κ. Συρμαλένιος με ευθύνη της κυβέρνησης, διοικούνται (για πάνω από δύο χρόνια) από υπηρεσιακό παράγοντα. Αναμένεται η τοποθέτηση Συντονιστών, όπως η κυβέρνησή του νομοθέτησε ( ν. 4325/2015) και ο κ. Συρμαλένιος ψήφισε – ευσυνειδήτως, φανταζόμαστε. Πειθαρχικός προϊστάμενος των Συντονιστών  είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Όπως ο κ. Βουλευτής συναποφάσισε, προκειμένου να επιλεγεί ο Συντονιστής  δίνει   συνέντευξη που  “μετράει” περισσότερο,( 350 μόρια –  έναντι 250 στο μέγιστο για βαθμό  πτυχίου 10), από τον βαθμό που βασικού πτυχίου. Όλα αυτά, προφανώς, χάριν της αξιοκρατίας, προκειμένου οι διορισμοί των ημετέρων  να μετονομαστούν σε «αξιοκρατική επιλογή». Βέβαια ως αντιπολίτευση ο κ. Συρμαλένιος κατήγγειλε τη συνέντευξη ως διαδικασία, αλλά, όπως γνωρίζουν καλά πλέον οι  Κυκλαδίτες, η μνήμη του κ. Συρμαλένιου, όπως   και άλλων αντιστοίχου ήθους πολιτικών, συχνά δεν (τους)  βοηθά ιδιαίτερα
  1. Ως εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η οργάνωση του κράτους και των υπηρεσιών υπηρετεί  την εφαρμοζόμενη πολιτική. Οι  μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας προϋποθέτουν  κράτος εχθρικό για τους απλούς πολίτες, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και φιλικό για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα , ανεξάρτητα αν πρόκειται για κεντρική ή τοπική διοίκηση. Αυτό επιχειρούν  να κρύψουν   όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις στρέφοντας  τον ένα εργαζόμενο ενάντια στον άλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο και με τους περιορισμούς που αυτό θέτει, η ύπαρξη και η επαρκής στελέχωση  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  μπορεί να αποτελέσει  ουσιαστικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών  (με ιδιαίτερο βάρος στα νησιά του Αιγαίου).

  1. Όταν λοιπόν ο κ. Συρμαλένιος αναφέρεται σε“κάποιους «αόρατους» δημόσιους υπαλλήλους και υπηρεσίες που τελικά, δεν ελέγχονται από κανέναν”εφόσον κατανοεί τι ψηφίζειδεν δικαιούται να παραγνωρίζει το αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους.   Δικαιούμαστε λοιπόν  να αναρωτηθούμε αν   κ. Βουλευτής ενοχλείται,  επειδή   οι υπάλληλοι, τουλάχιστον, της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τους οποίους έχουμε άμεση γνώση, δεν ανταποκρίνονται, όπως ίσως θα ήθελαν ορισμένοι, σε ….παρεμβάσεις  παλαιο – κομματαρχών  τύπου Γκρούεζα και Μαυρογυαλούρου όπως μας  περιγράφει  το παλιό καλό ελληνικό σινεμά…

Όταν δε ο κ. Συρμαλένιος χαρακτηρίζει “αόρατους” τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σκόπιμο θα ήταν να μην ξεχνάει  ότι  ο ίδιος, ως  μόνιμος  υπάλληλος  του Υπουργείου Οικονομικών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από κάποιον ….κακοπροαίρετο ως «αόρατος» υπάλληλος, καθώς κάνοντας χρήση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, παραμένει εκτός της υπηρεσίας του από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80,προκειμένου να προωθήσει την, όπως αποδείχτηκε, «σωτήρια» πολιτική που πρεσβεύει.

  1. Θα περίμενε κανείς από ένα νησιώτη Βουλευτή που ψήφισε την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, που παρακολουθεί (;) την τραγική υποστελέχωση των νησιωτικών υπηρεσιών στο δημόσιο  αλλά και το εργασιακό καθεστώς «γαλέρας» σε πολλές μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, που παρατήρησε υπηρεσίες να κλείνουν στα νησιά ( Εφορίες, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, κλπ), που για  πολλά χρόνια  … αγωνίζεται για μεγαλύτερες επιδοτήσεις στους ακτοπλόους εφοπλιστές (με το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο και την “απελευθέρωση” της ακτοπλοΐας) κ.α. να εξακολουθήσει να ασχολείται με τα δεινά των εργαζομένων που συνυπέγραψε, μαζί με αυτά που επέρχονται με την πλήρη συνενοχή του, αντί να επιτίθεται στους δημοσίους υπαλλήλους.

Θα  μπορούσε π.χ. ο κ. Βουλευτής, αντί να  υβρίζει τους υπαλλήλους που εφαρμόζουν τη νομοθεσία που ο ίδιος ψηφίζει («εμποδίζοντας» ( !!!) όποιες τις δράσεις (;) του), να εργάζεται για τη στελέχωση των υπηρεσιών, για τη θέσπιση κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής υπαλλήλων στα νησιά (με έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών), για την αύξηση των μισθών και του μεροκάματου, για δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας κλπ.

  1. Για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών αλλά και για την ανατροπή της μνημονιακής  πολιτικής που βασανίζει πάνω από οκτώ χρόνια τώρα όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν δουλεύουν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, για την λειτουργία του  Δημοσίου Τομέα πραγματικά στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, θα συνεχίσουμε να  αγωνιζόμαστε, σε πείσμα των κ.κ. Συρμαλένιων,  μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μέσα από τα σωματεία μας και το συγκροτημένο συνδικαλιστικό κίνημα.»

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΖΕΠΑΤΟΣ

Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ.

=========

Η σχετική δήλωση του κ. Νίκου Συρμαλένιου στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής (Δ.Τ. του στις 29/3/2017)

Αναφορικά με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ο βουλευτής Κυκλάδων τόνισε ότι πρέπει, επιτέλους, να καταργηθούν, αναφέροντας: «Με το νομοσχέδιο του Καλλικράτη, τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση που θα γίνει, εγώ και προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να καταργηθούν, διότι μας δημιουργούν τεράστια εμπόδια και στους δήμους και σε άλλες δράσεις. Υπάρχουν κεντρικές δραστηριότητες που μπορούν να πάνε στο Υπουργείο και οι υπόλοιπες δράσεις μπορούν να πάνε στην Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. Η αποκεντρωμένη διοίκηση, όπως λειτουργεί, είναι στην ουσία υπερυπουργείο, δεν υπάγεται σε κανέναν Υπουργό, κανένας δεν μπορεί να τους πει τίποτα και περιμένουν τόσες υπηρεσίες τη γνωμοδότηση και την έγκριση από κάποιους «αόρατους» δημόσιους υπαλλήλους και υπηρεσίες που τελικά, δεν ελέγχονται από κανέναν».

.

.

Print Friendly, PDF & Email