Breaking News
Home / Ειδήσεις / Κυκλαδική / Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα

.

Σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις προσεχείς ημέρες και σε αυτά το Νότιο Αιγαίο αποτελεί επιλέξιμη περιοχή για δράσεις.

Μεταξύ των προγραμμάτων υπάρχει κι ένα το οποίο θα μείνει «ανοικτό» μόνο για ένα μήνα (από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2017) και θα αφορά τον πολιτισμό, τις υδατοκαλλιέργειες και τα βιομηχανικά υλικά.

Την ίδια στιγμή, τέθηκαν δύο καταληκτικές ημερομηνίες (η 6η και η 30η Νοεμβρίου) για τις ειδικές δράσεις του μεγάλου προγράμματος μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Γενικά, ο φετινός χειμώνας θα προσφέρει αρκετές δυνατότητες για την εκκίνηση δράσεων που θα μπορούν να επιδοτηθούν από κάποιο πρόγραμμα. Από τη μία πλευρά υπάρχουν όλα εκείνα τα προγράμματα των οποίων η έναρξη αναστέλλεται διαρκώς και πια δεν έχουν άλλο περιθώριο αναβολής.

Από την άλλη πλευρά, έχει ανοίξει το Leader, που κι αυτό προσφέρει αρκετές ευκαιρίες επιδότησης και μάλιστα με την υποστήριξη των έμπειρων στελεχών της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε).

Είτε στην πρώτη περίπτωση, είτε στη δεύτερη, τα προγράμματα απευθύνονται μόνο σε συνειδητοποιημένους επαγγελματίες – επιχειρηματίες, που έχουν συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης δράσεων. Απευθύνονται προς εκείνους που έχουν προγραμματίσει την υλοποίηση έργων (υλικών ή άυλων) και απλώς η επιδότηση θα έρθει, όποτε έρθει, για να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

κείνοι που θα ξεκινήσουν μια δράση με μόνο κίνητρο την προτεινόμενη επιδότηση, να ξέρουν πως το πιο πιθανό είναι να αποτύχουν και από όλο αυτό να βγουν χρεωμένοι. Η διαπίστωση στηρίζεται στο γεγονός ότι οι τελικές επιδοτήσεις είναι συνήθως χαμηλότερες από εκείνες που χονδρικά υπολογίζει ο επενδυτής, η εκταμίευσή τους έρχεται με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, απαιτεί μεγάλο γραφειοκρατικό όγκο και συνήθως αποστερεί τη δυνατότητα ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων επιλογής προμηθευτών και προσωπικού.

Πολιτισμός, βιομηχανικά υλικά και υδατοκαλλιέργειες

Παρότι οι δράσεις που αφορούν στον πολιτισμό, ουδεμία σχέση έχουν με τα βιομηχανικά υλικά και τις υδατοκαλλιέργειες, εν τούτοις όλα μαζί έχουν συμπεριληφθεί στο ομώνυμο πρόγραμμα, που θα τεθεί σε ισχύ τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου. Το ιδιαίτερο αυτού του προγράμματος είναι η περιορισμένη χρονική διάρκεια υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, καθώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Δεκεμβρίου 2017. Για το Νότιο Αιγαίο η πρόβλεψη αφορά την ενίσχυση έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 800,2 χιλιάδων ευρώ. 

Αναλυτικά, για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θα διατεθούν μόλις 172.200 ευρώ για ενίσχυση «Υδατοκαλλιεργειών», 200.000 ευρώ για τη δράση «Βιομηχανικά Υλικά» και 428.000 ευρώ για την «Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό». 

Ο οδηγός που εκδόθηκε, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αριθμεί 152 σελίδες γεμάτες οδηγίες, ωστόσο μέσα από αυτόν δεν δίδονται σοβαρές λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες δράσεις, παρά μόνο όλες οι περιγραφές περιστρέφονται γύρω από ένα γενικόλογο πλαίσιο σκέψης.

Ειδικότερα, για το πρόγραμμα «Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» ο οδηγός του Υπουργείου αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης, τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές (open labs)».

Σε ό,τι αφορά τις Υδατοκαλλιέργειες και τα Βιομηχανικά Υλικά ο οδηγός του Υπουργείου εξειδικεύει ως ακολούθως:

«Οι ειδικές δράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» σκοπεύουν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας».

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Μετά από δύο αναβολές ως προς την τελική ημερομηνία, τελικώς το πρόγραμμα «Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» φαίνεται ότι «κλείνει» την προσεχή Δευτέρα 06 Νοεμβρίου στο σκέλος που αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις β’ φάσης και στις 30 Νοεμβρίου για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις α’ φάσης. Η διαφορά των «φάσεων» έχει να κάνει με το είδος της μεταποίησης. Παράδειγμα, στην α’ φάση βρίσκονται οι επιχειρήσεις παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοτριβεία) και στη β’ φάση βρίσκονται οι επιχειρήσεις τυποποίησης του παραχθέντος ελαιολάδου.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός του κάθε έργου είναι 600.000 ευρώ και το πρόγραμμα προσφέρει υψηλό ποσοστό επιδότησης. Από τη Ρόδο υπάρχουν επενδυτές που ήδη έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και μόλις εκδοθούν οι πρώτες βαθμολογίες θα γίνει αναλυτική παρουσίαση από τη «Δημοκρατική».

Από την προβαθμολόγηση που έχει γίνει φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής», πως τηρείται αυστηρότητα στη βαθμολόγηση των επενδυτικών πλάνων. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη η υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Βέβαια, για τους βιοτέχνες πάντοτε υπάρχει η επιλογή υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Leader, που προσφέρει μεν χαμηλότερες επιδοτήσεις, ωστόσο δεν είναι απαγορευτικό για μικρής κλίμακας επενδύσεις.

Επιδοτήσεις μέσω Leader

Το πρόγραμμα φέρει το γενικό τίτλο «Πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης CLLD / Leader» και για τη Δωδεκάνησο φορέας διαχείρισης είναι η εταιρεία Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου «ΑΝΔΩ Α.Ε».

Ήδη, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι έκδηλο και φαίνεται ξεκάθαρα τάση προς την κατεύθυνση αξιοποίησης της τοπικής, αγροτικής παραγωγής. Μικρά οινοποιεία θα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ροδίτικης υπαίθρου στα χρόνια που έρχονται.

Ειδικότερα, το CLLD / Leader επιδοτεί, επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης αγροτικής παραγωγής με στόχους:

  • Την ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Την οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Την οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ιδιαίτερη στόχευση υπάρχει για επενδύσεις σε βιοτεχνίες β’ φάσης (μετά την πρώτη μεταποίηση των προϊόντων). Προς την κατεύθυνση αυτή επιδοτεί:

  • Την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
  • Την οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα του τουρισμού, υποστηρίζει οικονομικά τις δράσεις που αφορούν στην οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Για τις επενδύσεις παροχής υπηρεσιών οι επιδοτήσεις αφορούν την εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Το ίδιο πρόγραμμα έχει κατεύθυνση στήριξης και των έργων δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό:

  • Τη στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
  • Τη στήριξη επενδύσεων για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.). 
  • Την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
  • Τη στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο- οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Τέλος, το ίδιο πρόγραμμα υποστηρίζει συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό για διοργάνωση από κοινού μεθόδων εργασίας και την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Πηγή: www.dimokratiki.gr
.
Print Friendly, PDF & Email