Breaking News
Home / Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου / Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το σχεδιασμό λυόμενων στοιχείων & απαραίτητων υποδομών του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” [υποβολή προτάσεων έως 15/5/2018]

Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το σχεδιασμό λυόμενων στοιχείων & απαραίτητων υποδομών του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” [υποβολή προτάσεων έως 15/5/2018]

Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το σχεδιασμό λυόμενων στοιχείων και απαραίτητων υποδομών του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” [υποβολή προτάσεων έως 15/5/2018]

.

Φίλες και φίλοι,

Στην προσπάθεια αναβάθμισης του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου προκηρύσσει ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ για το σχεδιασμό των λυόμενων στοιχείων και των απαραίτητων υποδομών του Φεστιβάλ.

Ακολουθεί η περίληψη της προκήρυξης:

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
“ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ” ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
Διεύθυνση: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – 840 03 ΣΙΦΝΟΣ 
Τηλ: 6947610783 & 6937072339 
Φαξ:2284028993
Ηλ. Ταχυδρομείο: marianadali@hotmail.com  
Ιστοσελίδαwww.festivaltselementes.gr

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Φορέας χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου θα εξασφαλιστεί με ευθύνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση σχεδιαστικών προτάσεων για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών του ετήσιου Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” στη Σίφνο, όπως επίσης και η διάταξή τους χωροταξικά. Τα στοιχεία αυτά θα είναι συνοπτικά τα εξής:

  1. 40 περίπτερα μονά ή 20 περίπτερα διπλά,
  2. 1 κεντρικό περίπτερο της Σίφνου,
  3. 2 περίπτερα εισόδου στο χώρο,
  4. 1 χώρος τεχνικών – κονσόλας – μηχανημάτων ήχου και φωτισμού.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών μέσω δυσδιάστατων σχεδίων, τρισδιάστατων απεικονίσεων και κατασκευαστικών λεπτομερειών για την κατασκευή μίας πρότυπης και τυποποιημένης δομής για κάθε ζητούμενο, η οποία θα μπορεί, επαναλαμβανόμενη να αποτελέσει το δομημένο χώρο ολόκληρου του Φεστιβάλ. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι άψογες από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντολογική άποψη και να ικανοποιούν τους στόχους οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, όπως επίσης και Βιομηχανικοί σχεδιαστές και Αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου.
Στην ομάδα των διαγωνιζομένων ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, καθώς και με σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν του προβλεπόμενου βραβείου.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.
Αποκλείονται από το Διαγωνισμό:
• Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού
• Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
• Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενικές κατευθύνσεις:
Κατά το σχεδιασμό των ζητούμενων εφήμερων κατασκευών οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:
• Ευκολία και Οικονομία κατασκευής: Η δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης θα θεωρηθεί βασικό ζητούμενο.
• Ο μειωμένος όγκος αποσυναρμολογημένου προϊόντος και η εύκολη μεταφορά και αποθήκευσή του,
• Οικονομία της κατασκευής και ευκολία συντήρησης,
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην επαναλαμβανόμενη χρήση και ειδικότερα στις συνθήκες παραθαλάσσιου περιβάλλοντος,
• Αρμονική συνύπαρξη νέων κατασκευών με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό περιβάλλον του οικισμού Αρτεμώνα, στον οποίο εγκαθίσταται το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” μία φορά το χρόνο,
• Εργονομία χώρων με προσοχή στις προτεινόμενες διαστάσεις και σεβασμό στα ανθρωπομετρικά δεδομένα,
• Η δυναμική του σχεδιασμού των κατασκευών, η οποία αναμένεται να καθορίσει και να προωθήσει το Φεστιβάλ υπό την ευρύτερη έννοιά του σε ανώτερο επίπεδο, αναβαθμίζοντάς το ουσιαστικά.

Για το χωροταξικό σχεδιασμό του Φεστιβάλ θα χρειαστούν συνολικά:
i) Περίπτερα για 40 περιοχές – δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο Φεστιβάλ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν είτε 40 μονά περίπτερα είτε 20 διπλά περίπτερα, είτε συνδυασμός μονών και διπλών περιπτέρων, ο οποίος να καλύψει συνολικά 40 συμμετοχές. 
ii) Ένα κεντρικό περίπτερο που θα εκπροσωπεί τη Σίφνο.
iii) Δύο “είσοδοι” στο χώρο του Φεστιβάλ, στα σημεία τα οποία υποδεικνύονται στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο.
iv) Χώρος τεχνικών – κονσόλας – μηχανημάτων ήχου και φωτισμού.

i.a) ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΟΝΟ (9 τ.μ.)
Διαστάσεις: Το μονό περίπτερο θα πρέπει να έχει διαστάσεις 3X3 μέτρα. Το ύψος τους δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2,50 μέτρα. Εναλλακτικά και, εάν ο συμμετέχων θεωρεί ότι χωροταξικά αυτό δεν είναι το βέλτιστο για την εξυπηρέτηση της λύσης του, μπορεί να τροποποιήσει τις διαστάσεις αυτές, θεωρώντας, όμως, ότι τα τετραγωνικά μέτρα που θα καλύπτει το περίπτερο θα παραμείνουν σταθερά στα 9 τ.μ., στις αναλογίες που κρίνει ο κάθε διαγωνιζόμενος. Το περίπτερο θα πρέπει να είναι αισθητικά άρτιο και από τις τέσσερις πλευρές.

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός: Το κάθε περίπτερο θα πρέπει να έχει πρόβλεψη για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για επαρκή φωτισμό και τουλάχιστον δύο ρευματοδότες.

Λειτουργικότητα: Το κάθε περίπτερο θα πρέπει να διαχωρίζεται από τα γειτονικά του με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την όσο γίνεται καλύτερη οπτική επαφή και κατ’ επέκταση την επικοινωνία των συμμετεχόντων στο Φεστιβάλ. Θα πρέπει, επίσης, να έχει εσωτερικά αποθηκευτικό χώρο. Σε κάθε περίπτερο θα τοποθετηθούν ένα τραπέζι και τουλάχιστον 3 καρέκλες, τα οποία θα ήταν θεμιτό, όχι όμως απαραίτητο, να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κατασκευής. Το κάθε περίπτερο θα πρέπει να έχει πάγκο παρουσίασης των εδεσμάτων φάρδους 50 εκατοστών και μήκους 150 έως 200 εκατοστών.

Προβολή-Σήμανση: Κάθε περίπτερο θα πρέπει να έχει στο άνω τμήμα της πρόσοψης σε εμφανές σημείο ειδικό χώρο όπου θα αναγράφεται η προέλευση της συμμετοχής του Φεστιβάλ. Το σημείο θα φωτίζεται διακριτικά το βράδυ.

i.b) ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΠΛΟ (18 τ.μ.)
Εφόσον η λύση του διαγωνιζομένου εξυπηρετείται καλύτερα έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερος τύπος περιπτέρου, ο οποίος θα φιλοξενεί δύο περιοχές και θα έχει εμβαδόν διπλάσιο του απλού περιπτέρου, δηλαδή 18 τ.μ. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται το βάθος του να είναι 3 μ.και το μήκος του 6 μ., χωρίς η πρόταση αυτή να είναι υποχρεωτική. Βασικό αίτημα είναι στο διπλό περίπτερο οι δύο συμμετοχές να είναι διακριτές και ανεξάρτητες και η παρουσία της μίας να μην αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της άλλης.

ii) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΙΦΝΟΥ 
Το κεντρικό περίπτερο θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σημείο που κρίνεται κατάλληλο από το διαγωνιζόμενο. Το εμβαδόν του ορίζεται στα 20 τ.μ. Οι διαστάσεις του μπορούν να καθοριστούν από το διαγωνιζόμενο. Το περίπτερο της Σίφνου θα πρέπει να είναι περίβλεπτο, ανοιχτό από όλες τις πλευρές, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα περίπτερα του Φεστιβάλ, η χωροθέτηση των οποίων αποτελεί μέρος της σχεδιαστικής πρότασης του διαγωνιζόμενου. Κατά τα άλλα ισχύουν και για το περίπτερο της Σίφνου όλα όσα ισχύουν ως απαιτήσεις και για τα υπόλοιπα.

iii) ΕΙΣΟΔΟΙ
Οι “είσοδοι” θα είναι κατασκευές στις οποίες θα βρίσκονται από 2 έως 4 άτομα και θα δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον επισκέπτη πριν την είσοδό του στο χώρο του Φεστιβάλ. Προτείνεται να υπάρχει οπωσδήποτε μια κύρια είσοδος (βλ. συνημμένο τοπογραφικό) ή και δεύτερη, η οποία είναι προαιρετική, ανάλογα με την επιλογή του διαγωνιζομένου. Τέλος, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επαρκούς φωτισμού τους.

iv) ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΟΝΣΟΛΑΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο χώρος των τεχνικών κ.λ.π. θα πρέπει να έχει πρόσοψη 4 μ. και βάθος 5 μ.και να είναι υπερυψωμένος από το έδαφος κατά 0,40 μ. Η θέση του συγκεκριμένου χώρου δίδεται στο συνημμένο τοπογραφικό και θα πρέπει κατά το σχεδιασμό του να ληφθεί υπόψη ότι η απόστασή του από την εξέδρα είναι δεσμευτική και ορίζεται στα 15 μ. 
Σημειώνεται ότι η εξέδρα διαστάσεων 9Χ10 δεν υπόκειται σε σχεδιασμό.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε δύο πινακίδες 50Χ70 εκατοστά.

Στην πρώτη πινακίδα θα τοποθετηθεί:
Μία κάτοψη, μία τομή και μία όψη σε κλίμακα 1:50 για:
α. το μονό περίπτερο, 
β. το διπλό περίπτερο (εφόσον προκύπτει από τη λύση του διαγωνιζομένου),
γ. το περίπτερο της Σίφνου, 
δ. την “είσοδο” και 
ε. το χώρο τεχνικών – κονσόλας – μηχανημάτων ήχου και φωτισμού,
συνολικά 15 σχέδια (ή 12 σχέδια, εφόσον δεν υπάρχει πρόταση για το διπλό περίπτερο). 
Επίσης θα τοποθετηθεί μικρή περιγραφή του καθενός σε μορφή κειμένου.

Στη δεύτερη πινακίδα θα τοποθετηθεί:
1.Το γενικό τοπογραφικό της περιοχής του Αρτεμώνα όπου λαμβάνει χώρα ετησίως το Φεστιβάλ, με τη χωροταξική πρόταση του διαγωνιζομένου σε κλίμακα 1:1000. Θα έχουν χωροθετηθεί, δηλαδή, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τα 40 αναγκαία περίπτερα, το περίπτερο της Σίφνου, οι είσοδοι-σημεία πληροφόρησης, ο χώρος τεχνικών – κονσόλας – μηχανημάτων ήχου κ.λ.π., η εξέδρα συναυλιών με το χώρο κοινού.
2. Κείμενο το οποίο να τεκμηριώνει την κεντρική ιδέα του διαγωνιζομένου.
3. Τρισδιάστατες απεικονίσεις των πέντε ζητουμένων (μονό περίπτερο, διπλό περίπτερο, περίπτερο Σίφνου, είσοδος, χώρος τεχνικών – κονσόλας – μηχανημάτων ήχου κ.λ.π.)
Επίσης, θα υπάρχει η εκτίμηση κόστους-προϋπολογισμός του καθενός από τα 5 ζητούμενα.
Η τοποθέτηση στην πινακίδα των ανωτέρω πληροφοριών αφήνεται στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου.

Στο άνω δεξί μέρος της κάθε πινακίδας θα τοποθετηθεί μέσα σε πλαίσιο διαστάσεων 3Χ7 εκατοστά πενταψήφιος αριθμός της επιλογής του διαγωνιζομένου, ο οποίος θα είναι και ο διακριτικός αριθμός του.

Οι δύο αυτές πινακίδες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο φορέα του διαγωνισμού. 
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email και ειδικότητα) και της ομάδας του, αν υπάρχει, καθώς και ο διακριτικός αριθμός του κάθε διαγωνιζόμενου θα συμπληρωθούν στη συνημμένη στην παρούσα προκήρυξη φόρμα, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ταυτοποίηση του πενταψήφιου αριθμού με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:
-τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης,
-τη συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του Φεστιβάλ,
-την πρωτοτυπία της πρότασης, 
-την πρακτικότητα,
-τη δυνατότητα ένταξης στο ιδιαίτερο περιβάλλον του οικισμού Αρτεμώνα της νήσου Σίφνου,
-την ευελιξία στησίματος και με άλλους τρόπους εκτός από την πρόταση του διαγωνιζομένου,
-την ευκολία συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, επανάχρησης και αποθήκευσης.

8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 15/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30.
Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
• Ένας (1) κριτής που θα επιλεγεί από τη διοργανώτρια αρχή,
• Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, και
• Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία σαφώς ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθεί ένα (1) βραβείο ποσού δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).
Η απόφαση για την απονομή των βραβείου είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή.

11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Σίφνος, 24.3.2018

.
Για το Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
.

H Πρόεδρος: Μαρία Ναδάλη 

Ο Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Αντάρτης

.

Στο link: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFHnPMtRbO40axU&id=1EABA3C01DB83CD8%213178&cid=1EABA3C01DB83CD8 θα βρείτε:

  • Τοπογραφικό της πλατείας του Αρτεμώνα, όπου διεξάγεται το Φεστιβάλ
  • Ορθοφωτοχάρτη του χώρου
  • Φωτογραφίες
  • Σύντομη παρουσίαση των δράσεων του Φεστιβάλ 
  • Φόρμα συμμετοχής του διαγωνιζομένου

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 69476107836948832512

.

.
.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κοντός

.

 

Print Friendly, PDF & Email