Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30/8 στις 19.30)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30/8 στις 19.30)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30/8 στις 19.30)

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Τετάρτη  30  Αυγούστου  2017 και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παραλαβή μελέτης οριστικής οριοθέτησης υδατορέματος στα Τρία Δεντρά Δήμου Σίφνου, του ενταγμένου έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 μετά από εισήγηση της οικονομικής  επιτροπής του Δήμου.    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΟΕ κ.Μπαμπούνης Ανδρέας)
 3. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ελέγχων καταλληλότητας και διασφάλιση της ποιότητας του νερού, του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας των αφαλατώσεων και της καταλληλότητας του μεταφερόμενου νερού στην ύδρευση, μετά το έγγραφο με αρ. πρωτ: 3788/24.08.2017 της Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Σίφνου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)
 4. Λήψη γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία– βελτίωση-εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετευτικού Δικτύου του οικισμού Πλατύ Γιαλού Δήμου Σίφνου», μετά το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 3285/09-08-2017 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)
 5. Λήψη γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Εγκατάσταση σταθμού συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό θέσης 3006135 ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ νήσου Σίφνου της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε», μετά το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 3204/03-08-2017 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 6. Λήψη γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006141 ΚΑΜΑΡΕΣ νήσου Σίφνου της DIGEA», μετά το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 3315/11-08-2017 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 7. Προσθήκη άρθρου στον κανονισμό Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Σίφνου που αφορά : την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοδομικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο και επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Ποδενές Νικόλαος)
 8. Λήψη απόφασης για συμπαράσταση και ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου Μήλου για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών, με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου, μετά το έγγραφο με αρ.πρωτ. 2162/22-06-2017 της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Σούλης Κων/νος)
 9. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Τρούλλος Γεώργιος) 
 10. Ανανέωση σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Αγροτικού Ιατρείου  για τη νέα χρονική περίοδο (1/09/2017-01/09/2018).   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης) 
 11. Κάλυψη ηχητικών εγκαταστάσεων – φωτισμός – κατασκευή εξεδρών, για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου.    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος) 
 12. Λήψη απόφασης για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για τη μετακίνηση στύλου της ΔΕΗ, λαμπτήρα, σύρματος  κτλ. από οποιαδήποτε ιδιοκτησία, από τον ίδιο τον αιτούντα ιδιώτη.     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Σούλης Κων/νος) 
 13. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στις 21 Σεπτεμβρίου  στους συμμετέχοντες του ένατου θερινού Συνεδρίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στη Σίφνο από τις 18 έως τις 23 /09/2017.  Ψήφιση /Διάθεση της σχετικής πίστωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος  κ.Μπαμπούνης Ανδρέας) 
 14. Αίτημα της ΔΗ.Κ.Ε.Σ για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης από το Δήμο.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος  του ΔΣ κ.Σούλης Κων/νος) 
 15. Αίτηση του κ.Κωνσταντινίδη Πολύβιου, εκπρόσωπου της εταιρείας Ελένη Κωνσταντινίδη και ΣΙΑ ΕΕ, για παραχώρηση χώρου επί του αιγιαλού στην περιοχή Βαθύ Σίφνου, για ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος) 
 16. Αίτηση της κας Νερούτσου Φλώρας για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την   επιχείρησή της με την επωνυμία «Γρηγόρης» στο Βαθύ Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης) 
 17. Αίτηση της κας Γεωργούλη Μαργαρίτας  για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την   επιχείρησή της με την επωνυμία «Μανώλης» στο Βαθύ Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης) 
 18. Αίτηση του κ.Πιτσινού Ιωάννη για επισκευή πέτρινου τοίχου στην περιοχή Παναγία του Πελεάρδη Σίφνου.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 19. Αίτηση του κ.Λεμονή Νικόλαου για αποκατάσταση τοίχου στην περιοχή «Βαλανιές»  Κάτω Πετάλι Σίφνου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος) 
 20. Αίτηση του κ.Σκαρλάτου Βασίλειου για τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας στην κεντρική οδό προς Φάρο Σίφνου, μετά το συνεργείο αυτοκινήτων του Ν.Θεολόγου.     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 21. Αίτηση της κας Ραφελέτου Φλώρας για παράταση λειτουργίας μουσικής.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Αντάρτης Ιωάννης)
 22. Κάλυψη εξόδων για τη μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης)

.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

 

.

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »