Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30/4/2018 στις 20:00)

Πρόσκληση-Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30/4/2018 στις 20:00)

Πρόσκληση-Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30/4/2018 στις 20:00)

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την πλατεία Ηρώων, μετά την απάντηση του Συνδέσμου Σιφνίων στις θέσεις του Δήμου Σίφνου (Εξ αναβολής από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19.3.2018 – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 2. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικ. έτους 2018, μετά την υπ’ αρ. 17/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
 3. Συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής και διάθεση της σχετικής πίστωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 4. Έγκριση δαπάνης: α) για την έκδοση του βιβλίου «Σιφνιακά, Επετηρίς Ιστορικής Ύλης της Σίφνου» του ιστορικού μελετητή κ. Σίμου Μ. Συμεωνίδη (τόμος ΚΣΤ΄) β) για έκδοση, από κοινού με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου, του Χρηστικού Σιφνιακού Γλωσσαρίου του καθηγητή – τ. Λυκειάρχη και συγγραφέα κ. Νίκου Γ. Προμπονά & γ) για την προμήθεια του 2ου τόμου του βιβλίου «Οι αναμνήσεις ενός Δημάρχου» του τέως Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης κ. Γιάννη Δεκαβάλλα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 5. Παραλαβή της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Βορεινή» του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 6. Καθορισμός ωραρίων πεζοδρόμησης για το Στενό της Απολλωνίας, το Στενό του Αρτεμώνα, τη διέλευση τροχοφόρων από το λιμάνι των Καμαρών και τη διέλευση οχημάτων από το πάρκινγκ ιδιοκτησίας κ. Αντώνιου Μάρκου έως την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Βαθύ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 304/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, που αφορά στην ανεμπόδιστη προσέλευση των πολιτών και τη στάθμευση υπηρεσιακού οχήματος έξω από το κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στην Απολλωνία (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 8. Σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη χρήση του ως χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 9. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ», η οποία θα επισκεφθεί το νησί μας την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, για την πραγματοποίηση δωρεάν εξειδικευμένων, για το Σακχαρώδη Διαβήτη, εξετάσεων, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ομιλιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
 10. Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2018, μετά την υπ’ αρ. 1/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” κ. Βασίλης Ψαθάς)
 11. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου οικονομικού έτους 2018, μετά την υπ’ αρ. 1/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” κ. Βασίλης Ψαθάς)
 12. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου οικονομικού έτους 2017 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής & δημοτικός σύμβουλος Σίφνου κ. Γεώργιος Τρούλλος)
 13. Ορισμός εκπροσώπου με το νόμιμο αναπληρωτή του σε Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 14/397/2018 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 14. Ανάκληση της υπ’ αρ. 292/2017 απόφασης του Δ.Σ. ύστερα από το από 3.2018 έγγραφο της εταιρείας  COSMOTE  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 15. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Γεώργιου Χανδέλη για διαγραφή ποσού 49,60€ από το βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης του 2011 και του αντίστοιχου προστίμου, λόγω εμπρόθεσμης εξόφλησής του από την κα Ιωάννα Χανδέλη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 16. Αίτηση κ. Wehonsky Frank και κας Wehonsky Helga για παραχώρηση λωρίδας γης πλάτους 0,50m και επιφάνειας 6,80m2 από οικόπεδο συνδιοκτησίας τους στη θέση “Δροσερό” Καμαρών Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης) 
 17. Προτάσεις και θέσεις του Δήμου Σίφνου ενόψει του 2οκύκλου του Περιφερειακού-Αναπτυξιακού Συνεδρίου που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο το Μάιο του 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)  
 18. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ

.

 

Print Friendly, PDF & Email