Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18/9/2018 στις 19:00)

Πρόσκληση-Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18/9/2018 στις 19:00)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσκληση-Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18/9/2018 στις 19:00)

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” με τίτλο: “Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης I του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε.), για την προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σίφνου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και υποβολή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μελετών για την ωρίμανση των έργων: α) Βελτίωση-εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Καμαρών, β) Βελτίωση-εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Κάστρου, γ) Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης παραγωγής θαλασσινού νερού δυναμικότητας παραγωγής 1.000m3/ημέρα, δ) Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ-βόλεϊ, σε συνέχεια της υπ. αρ. πρωτ. 104773_17/9-8-2017 πρόσκλησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υποβολή προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
 4. Έκθεση επάρκειας προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ποδενές)
 5. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σφαγείου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Σανάκης, υπεύθυνος σε θέματα Σφαγείου)
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Διαμόρφωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που συνδέει το τμήμα της Καταβατής από το σχολείο με τον κεντρικό ιστό του Ελεήμονα”, μετά το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2018, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος Σίφνου & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Μπαμπούνης)
 8. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2018, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος Σίφνου & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Μπαμπούνης)
 9. Σχετικά με την ανάθεση στην εταιρία “Νικόλαος Γεροντόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.” της υπηρεσίας μεταφοράς νερού, λόγω βλάβης δημοτικού οχήματος (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 10. Έγκριση σκοπιμότητας για διάνοιξη αγροτοδασικής οδού για λόγους πυροπροστασίας από την ευρύτερη περιοχή της Βουγνούς έως τον υπάρχοντα δρόμο που οδηγεί στην Αγία Αικατερίνη της Κάππαρης  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 11. Λήψη απόφασης για τεκμηριωμένη έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/αιγιαλών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Σίφνου για ειδικούς λόγους, μετά το από 5.9.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου – Κιμώλου κ. Γεώργιος Τρούλλος)
 12. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γεώργιος Τρούλλος)
 13. Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Cardioexpress για την τηλεϊατρική κάλυψη στο Π.Π.Ι. Σίφνου κατοίκων και επισκεπτών της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου & εντεταλμένος σε θέματα υγείας κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 14. Λήψη απόφασης σχετικά με τη φιλοξενία (διαμονή, διατροφή)  του ιατρού πνευμονολόγου κ. Αθανάσιου Παναγιώτου, κατά την επίσκεψή του στη Σίφνο για την πραγματοποίηση δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στο Π.Π.Ι. Σίφνου, το χρονικό διάστημα 23-26 Σεπτεμβρίου 2018 – Έγκριση της δαπάνης & ψήφιση – διάθεση της πίστωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου & εντεταλμένος σε θέματα υγείας κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 15. Σχετικά με την επίσκεψη στη Σίφνο εθελοντών παιδιάτρων του Κοινωνικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου “Γλάροι Αιγαίου”, τη δωρεάν παροχή παιδιατρικού ελέγχου σε όλα τα παιδιά του νησιού και την παροχή διασυνδετικής με την παιδιατρική κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου – Έγκριση της δαπάνης & ψήφιση-διάθεση πίστωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου & εντεταλμένος σε θέματα υγείας κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 16. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 17. Αίτηση κ. Απόστολου Ψαραύτη για διακοπή τέλους σύνδεσης αποχέτευσης σε οικία του στον οικισμό του Κάστρου (θέση “Άγιος Γεώργιος”) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 18. Αίτηση κ. Γεώργιου Στυλιανού για δωρεάν παραχώρηση τάφου για τον αείμνηστο Νικόλαο Στυλιανό (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ποδενές)
 19. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην πραγματοποίηση πανελλήνιου αγώνα Trial που θα διοργανωθεί στη Σίφνο σε συνεργασία με τη ΣΙ.ΛΕ.ΦΙ.Μ. στις 30/9 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
 20. Παράθεση γεύματος σε μέλη συνεργείου που θα επισκεφτεί το νησί μας για τα γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής – Έγκριση της δαπάνης & ψήφιση – διάθεση της πίστωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
 21. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

 .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ

 .

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email