Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.06.19 στις 19:30)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.06.19 στις 19:30)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.06.19 στις 19:30)

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  18 Ιουνίου 2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με την αίτηση της Sensyle Events για άδεια χρήσης της παραλίας Αποκοφτού για συμβολικό γάμο στις 10 Ιουλίου 2019 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος) (εξ αναβολής)
 2. Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων για το έτος 2019 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 3. Λήψη απόφασης για 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που συνδέει το τμήμα της Καταβατής από το σχολείο με τον κεντρικό ιστό του Ελεήμονα». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)
 4. Λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 5. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 13 Ιουλίου 2019 από το Ελληνικό Κολέγιο θεραπείας της αθηροσκλήρωσης με θέμα «Προστάτευσε την καρδιά σου»-Έγκριση δαπάνης, Ψήφιση /Διάθεση της σχετικής   πίστωσης  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 6. Σχετικά με πρόταση του συνεργάτη του Δήμου κ. Φοίβου Τσαραβόπουλου για προβολή του δικτύου μονοπατιών μας στο Γερμανικό κοινό, μετά την απόφαση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Μπαμπούνης Ανδρέας)
 7. Σχετικά με την περαιτέρω προβολή του Δήμου Σίφνου για το έτος 2019, μέσω εκθέσεων και λοιπών δράσεων, μετά την απόφαση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Μπαμπούνης Ανδρέας)
 8. Σχετικά με την αδελφοποίηση μας με το Δήμο του Monflanquin – Λήψη Απόφασης μετά την ομόφωνη πρόταση/απόφαση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Μπαμπούνης Ανδρέας)
 9. Σχετικά με τη διοργάνωση του 1ου επαγγελματικού ταξιδιού εξοικείωσης για νέους προορισμούς κρουαζιέρας στο νησί μας, μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Ιουνίου 2019 -Έγκριση δαπανών, Ψήφιση & Διάθεση των σχετικών πιστώσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Μπαμπούνης Ανδρέας)
 10. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση ενός γεύματος  στην αποστολή του ομίλου ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που θα επισκεφτεί το νησί μας στις 12 και 13 Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους-Ψήφιση /Διάθεση της σχετικής   πίστωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος  κ. Μπαμπούνης Ανδρέας)
 11. Έγκριση δαπάνης για την ενοικίαση αυτοκινήτου από 14 έως 17 Ιουνίου 2019 σε δημοσιογράφους του National Geographic Food -Ψήφιση /Διάθεση της σχετικής πίστωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Μπαμπούνης Ανδρέας)
 12. Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την με αρ.95/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 13. Σχετικά με την αίτηση του κ.Λουις Ντρευφους Φίλιπ Ντίντιερ Μπέρναρ για την αποδοχή παραχώρησης λωρίδας δημοτικής οδού στις Καμάρες Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)
 14. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 15. Σχετικά με την αίτηση του κ.Μυτιληναίου Πέτρου για απομάκρυνση δέντρων μπροστά από την οικία του στα Εξάμπελα Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)
 16. Σχετικά με την αίτηση των κ. Αβδουλά Γεωργίου- Χρυσόγελου Πέτρου-Χρυσόγελου Μανώλη –Μαυρογιάννη Ιωάννη, για αντικατάσταση τμήματος δημ. Δικτύου ύδρευσης στον Ελεήμονα Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 17. Σχετικά με την αίτηση του κ. Ζαμπέλη Γεώργιου, για καταγραφή ζημιών στο επίσημο δίκτυο μονοπατιών του νησιού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 18. Σχετικά με την αίτηση του κ.Αντωνίου Φύσσα  για χορήγηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου στην προκυμαία της Χερρονήσου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Αντάρτης Ιωάννης)
 19. Σχετικά με την αίτηση της κας Μοσχούλας Βαθυκιώτη για διευθέτηση του προβλήματος με τα νερά της βροχής, που συγκεντρώνονται στο δρόμο έξω από την οικία της και για ευπρεπισμό του συγκεκριμένου δρόμου. . (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Αντάρτης Ιωάννης)
 20. Αίτηση της κας Μαρίας Σκλάβαινα, ως εκπροσώπου της εταιρείας “Μ. Σκλάβαινα και ΣΙΑ Ο.Ε.”,  για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα με την επωνυμία “Café Folie” στην Αγία Μαρίνα Καμαρών, μετά την υπ’ αρ. 16/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 21. Αίτηση του κ. Γεώργιου Ναδάλη, ως εκπροσώπου της εταιρείας “Γεώργιος Ναδάλης & ΣΙΑ Ε.Ε.”, για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα με την επωνυμία “Το Λιοτρίβι” στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 17/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 22. Αίτηση του κ. Γεώργιου Ψαραύτη για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά του με την επωνυμία “Το Κίτρινο Ποδήλατο” στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 18/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 23. Αίτηση του κ. Θεόδωρου Πολενάκη για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά του με την επωνυμία “Ίσαλος” στην Αγία Μαρίνα Καμαρών, μετά την υπ’ αρ. 19/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 24. Αίτηση της κας Ζορμπά Μαρίας για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά της με την επωνυμία “Μωσαϊκό” στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 20/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 25. Αίτηση της κας Κουκή Μαργαρίτας για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά της με την επωνυμία “Πεινωλόγιο” στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 15/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 26. Σχετικά με την αίτηση των Demetrio Crea και Peter Hemmes για τοποθέτηση ξύλινης πλατφόρμας συνολικής έκτασης 50 τετραγωνικών μέτρων στην παραλία της Χερρονήσου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
 27. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ

.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email