Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13/3/2020 στις 16:00)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13/3/2020 στις 16:00)

.

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13/3/2020 στις 16:00)

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  13 Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο: «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 104477_19/21-10-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία)
 2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, μετά την παραίτηση του κ. Βασίλη Κασιώτη και του κ. Γιάννη Αντάρτη, τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Κέντρου, προταθέντων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 3. Σχετικά με τη μετονομασία του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου σε Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 4. Έκδοση απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση άχρηστων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. στ) του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Φραντζής Αντώνιος)
 5. Ίδρυση Ανωτέρας Σχολής Γαστρονομίας Σίφνου: Εξουσιοδότηση προσώπων για τη διερεύνηση της διαδικασίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία)
 6. Έκδοση απόφασης για τη συνεργασία του Δήμου Σίφνου με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Σύνδεσμο Σιφνίων για την υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων  επαγγελματικού προσανατολισμού (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Ποδότα Χρυσούλα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας) 
 7. Ορισμός μελών του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία)
 8. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Φραντζής Αντώνιος)
 9. Τοποθέτηση σημαντήρων σε λουτρικές εγκαταστάσεις, μετά το υπ’ αρ.πρωτ. 2131.16/204/2020 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 10. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο έργο Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία)
 11. Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Ραφελέτου-Κοντού Αικατερίνη, εντεταλμένη σε θέματα συνεργασίας με τις δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας που εξυπηρετούν το νησί μας)
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού δημιουργίας σχεδιασμού τουριστικού λογοτύπου – εικαστικής αποτύπωσης σλόγκαν, μετά την από 20.02.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Σίφνου κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα)
 13. Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 14. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 73,36 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης 2018 Α΄και 2019 Α΄ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 15. Διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού ποσού 231,80 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 16. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 104,78 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο λόγω διπλής χρέωσής του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 17. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 140,04 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και νεκροταφείου λόγω διπλοεγγραφής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 18. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 355,14 ευρώ και μεταφορά ποσού 373,04 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 19. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 1757,68 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 20. Διορθώσεις σε βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 21. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων Τελών Παρεπιδημούντων ετών 2010, 2013 και 2014. Διόρθωση χρέωσης κυβικών σε βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης 2018 Β΄Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 22. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συνολικής αξίας 246,02 ευρώ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 23. Σχετικά με το αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Φάρου για μελέτη υπογειοποίησης καλωδίων και φωτιστικών σωμάτων από την παραλία της Φασολούς έως το μοναστήρι του Σταυρού του Φάρου (ΔΕΗ-ΟΤΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη)
 24. Σχετικά με την αίτηση του κ.Κων/νου Φορτσάρη για τοποθέτηση δύο καθρεπτών στο οδικό δίκτυο Απολλωνίας-Βαθύ, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας    (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη)
 25. Σχετικά με την αίτηση του κ.Χρήστου Αγιουτάντη για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ, έξω από την οικία του στη θέση Κουρτσούδι, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη)
 26. Σχετικά με την αίτηση ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων στη θέση Ανεμορδίλι (Μούγκρος) για χορήγηση άδειας διέλευσης αγροτικού μηχανήματος, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη)
 27. Σχετικά με την εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας για οριοθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ στο πάρκινγκ της Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη)
  .   

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής που υπάρχουν και πρόκειται να τηρηθούν σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε στο νησί μας κρούσμα κορωνοϊού-2019, από τον Προϊστάμενο του Π.Π.Ι. κ.Σπύρο Ρουπακιώτη, μετά και την από 9/03/2020 επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει».     

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.

 

Print Friendly, PDF & Email