Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου [31/10/2022]

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου [31/10/2022]

 

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου [31/10/2022]

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022,  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο στενό της Απολλωνίας,  στις  31   Οκτωβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 3. Έκδοση απόφασης ορισμού νέου υπεύθυνου λογαριασμού όλων των έργων ΠΔΕ του Δήμου Σίφνου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 4. Έκθεση επάρκειας ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
 5.  Αίτημα –ψήφισμα του ΔΣ για την απευθείας μεταφορά ασθενών με σοβαρά περιστατικά σε νοσοκομεία της Αθήνας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 6. Έγκριση αύξησης ωραρίου των καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Γεωργούλης)
 7. Σχετικά με τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
 8. Σχετικά με την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στο Κάστρο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 9. Έκδοση απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Εταιρείας Κοινωνικής  Μέριμνας Μαργαρίτα Βασταρδή)
 10. Έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Λεμπέσης)
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών στο νησί, ύστερα από αίτημα της Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 12. Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του ειδικού συμφωνητικού και του συμβολαίου για την αγορά του ακινήτου κληρονόμων Αποστόλου Κουλούρη στη θέση “ΒΑΝΗ”, σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 13. Σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Κερατσινίου στο Δήμο Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
 14. Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος Χρυσούλα Ποδότα, εντεταλμένη σε θέματα υγείας)
 15. Έγκριση κλαδονομών για λόγους προστασίας, ασφάλειας, καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο, σε κοινόχρηστους χώρους και παραλίες της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
 16. Σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για τοποθέτηση οπτικής ίνας στο δρόμο προς τη Φασολού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 17. Έγκριση δαπάνης για επανέκδοση των βιβλίων : «ΣΙΦΝΟΣ –Πινακοθήκη τέχνης Χριστιανικής» και «Νικόλαος Χρυσόγελος-Ένα πολιτικό χρονολόγιο» του εκπαιδευτικού – συγγραφέα κ.Αργύρη Γκούμα (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: : Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 18. Έκδοση απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Απολλωνία, ύστερα από την υπ΄αρ. 87/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 19. Σχετικά με την αίτηση του κ. Δαρζέντα Μηνά του Νικολάου, κατ. Καμαρών Σίφνου για την αποδοχή, από την Κοινότητα Αρτεμώνα Σίφνου, παραχώρησης δύο λωρίδων γης συνολικής έκτασης 20 τ.μ. (15 και 5) από την ιδιοκτησία του που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα Καμαρών Σίφνου, προκειμένου ο εφαπτόμενος της ιδιοκτησίας του δρόμος να αποκτήσει το προβλεπόμενο πλάτος, ύστερα από την υπ΄αρ. 23/2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου της κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr,  μέχρι τη  Δευτέρα  και ώρα  10:00 π.μ.,  για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2284033030), μέχρι τη Δευτέρα  και ώρα  10:00π.μ.

                                      .                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »