Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης –μέσω τηλεδιάσκεψης- Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (14/7/21)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης –μέσω τηλεδιάσκεψης- Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (14/7/21)

.

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης –μέσω τηλεδιάσκεψης- Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (14/7/2021)

.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 10:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του πρακτικού I περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια δύο μικρών αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων 0,5m3” (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 108638, προϋπολογισμού 120.400,00€, προ Φ.Π.Α.) 
  2. Έγκριση του πρακτικού I περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, του Νόμου 4412/2016, με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 108969, προϋπολογισμού 73.141,40€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  3. Έκδοση απόφασης για την κήρυξη, λόγω μη υποβολής προσφορών, ως άγονων των δημοπρασιών που προκηρύχτηκαν για τη μίσθωση από το Δήμο μας ακινήτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων και για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου
  4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007
  5. Παραλαβή της έκθεσης εκτίμησης της αξίας ακινήτων και των επικειμένων τους που τίθενται σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. Αποχέτευσης Κεντρικών Οικισμών Αρτεμώνα & Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου   
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο της τακτοποίησης στο Κτηματολόγιο κοινόχρηστων χώρων – πλατειών  
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού υπόθεσης που αφορά στη διασπορά ψευδών ειδήσεων για την παραλία στο Βαθύ 

. 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Print Friendly, PDF & Email
Translate »