Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου [30/9/2022]

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου [30/9/2022]

 

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου [30/9/2022]

.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 30.09.2022, ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙI για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 159914 και Π/Υ: 154.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (124.193,55€, πλέον ΦΠΑ: 29.806,45€)
  2. Έκδοση απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022
  3. Έκδοση απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022
  4. Έκδοση απόφασης για την ανάθεση σε εκτιμητή της εκπόνησης έκθεσης εκτίμησης ακινήτων που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της Κοινότητας Απολλωνίας στη θέση «Πλατύ Γιαλός», ύστερα από την υπ’ αρ. 181/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αναγκαιότητας αγοράς των ακινήτων από το Δήμο Σίφνου
  5. Εξέταση αιτήματος του κ. Παναγιώτη Μοσχοβίτη για τη χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και του οικονομικού φορέα “ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΔΕ”, για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου
  6. Έκδοση απόφασης ύστερα από αίτημα του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.» για την προμήθεια ασφαλτομίγματος κλειστού τύπου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Κοινότητας Αρτεμώνα
  7. Έκδοση απόφασης ύστερα από αίτημα του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.» για την προμήθεια ασφαλτομίγματος κλειστού τύπου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Κοινότητας Απολλωνίας
  8. Έκδοση απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου να αναλάβει την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου»

.

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Print Friendly, PDF & Email