Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης το Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (4/7 στις 20.00)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης το Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (4/7 στις 20.00)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης το Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για τις 4 Ιουλίου 2017

.     

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Τρίτη  4  Ιουλίου  2017 και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης 50.000,00€ για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2017.     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος και Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Μπαμπούνης Ανδρέας)
 3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την διοικητική παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαρών».  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 4. Έκδοση απόφασης που θα ζητάει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εξίσωση όλων των επιδοτήσεων ανά ναυτικό μίλι άγονης γραμμής, μετά το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (Ε.ΚΥ.Τ.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ.Τρούλλος Γεώργιος)
 5. Διευκρινήσεις από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την οικονομική διαχείριση και λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον Πλατύ Γιαλό, μετά το έγγραφο της Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Σίφνου  με αρ.πρωτ.Δήμου  2390/2-06-2017.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ.Τρούλλος Γεώργιος)
 6. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Σ  για το έτος 2016.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. κ. Διαρεμές Νικόλαος)
 7. Απόφαση για την ονομασία της πλατείας Αποστολίδη-Τραντά στον Πλατύ Γιαλό σε πλατεία Κάτιας Αργύρη, μετά τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής Ονοματοθεσιών του Δήμου και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Σούλης Κων/νος)    
 8. Απόφαση για τις ονοματοθεσίες δρόμων Πλατύ Γιαλού, μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής Ονοματοθεσιών του Δήμου και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Σούλης Κων/νος)
 9. Διαγραφή προστίμου του κου Μπούγου Αναστάσιου του Εμμανουήλ από το βεβαιωτικό κατάλογο τελών παρεπιδημούντων έτους 2011 ποσού 22,87€. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με τη φιλοξενία του συνεργάτη του Περιφερειάρχη, μελετητή κ. Παπακωνσταντίνου ο οποίος ήρθε στο νησί μας για να εκπονήσει τη μελέτη οριοθέτησης ρέματος και σχεδιασμού και εφαρμογής του αγωγού διάθεσης της υπερβάλλουσας παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων του ενταγμένου έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου»-Ψήφιση και Διάθεση της σχετικής πίστωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με την προσφορά εδεσμάτων  κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και της συνοδείας του στο νησί μας –Ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Σούλης Κων/νος)
 12. Αίτηση της κας Σανάκη Σμαράγδας για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρησή της με την επωνυμία «Σ.Σανάκη Α.Σανάκη Ο.Ε (Μανταλού)» στην Απολλωνία Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης)
 13. Αίτηση του  κου Settimi Paolo για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρησή του με την επωνυμία «Ristorante Italiano-Pizzeria “Da Claudio”» στις  Καμάρες Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης)
 14. Αίτηση της  κας Κόμη Αικατερίνης του Εμμανουήλ  για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρησή της στην Απολλωνία Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης)
 15. Αίτηση της κας Μούτσιου Φλώρας για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρησή της με την επωνυμία «ΜΥΡΤΙΛΟ» στην Απολλωνία Σίφνου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Σούλης)
 16. Αίτημα του Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου για παραχώρηση τεσσάρων αιθουσών του Πρώην Δημοτικού Ξενώνα Αρτεμώνα (κτίριο Δραγάτση) για τη φιλοξενία εκθεμάτων από τέσσερις διαφορετικές ενότητες, μετά τη γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και  εξέταση δυνατότητας διάθεσης ενός υπαλλήλου του Δήμου για το άνοιγμα της έκθεσης του Σωματείου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες . (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Αντάρτης Ιωάννης)
 17. Αίτηση παραχώρησης χώρου του πρώην Δημοτικού Ξενώνα Αρτεμώνα (κτίριο Δραγάτση), στον Bjorn Ricketts, για προβολή κινηματογραφικών ταινιών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Αντάρτης Ιωάννης)
 18. Αίτηση παραχώρησης χώρου του πρώην Δημοτικού Ξενώνα Αρτεμώνα (κτίριο Δραγάτση), στον Θεόδωρο Παπατσαρούχα, για προβολή κινηματογραφικών ταινιών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Αντάρτης Ιωάννης)
 19. Κάλυψη εξόδων για τη μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Σούλης Κωνσταντίνος).

.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

 

.

 

Print Friendly, PDF & Email