Breaking News
Home / Εκλογικά / Σίφνος - Δημοτικές Εκλογές 2019 / ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει: “Οι Προγραμματικές μας Θέσεις”

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει: “Οι Προγραμματικές μας Θέσεις”

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει: “Οι Προγραμματικές μας Θέσεις”

 

Φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί Συμπολίτες,
 

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έφτασαν. Με τη σκέψη στο αύριο, όλοι εμείς, ενεργοί πολίτες που αρνιόμαστε να συμβιβαστούμε με την λογική της κριτικής «εκ του ασφαλούς», της αδράνειας ή της αδιαφορίας, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.

Πρόθεσή μας, να συμβάλλουμε θετικά, με ειλικρινές και εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας, στην επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν το νησί μας και επιλογή μας, αντί του όποιου παρασκηνίου έντασης, πόλωσης ή ταξιμάτων, η καλλιέργεια εμπιστοσύνης απέναντί μας και η εξασφάλιση του ήρεμου κλίματος που έχει σκοπό να δώσει στους δημότες την δυνατότητα να επιλέξουν σωστά.

Καθήκον μας είναι να προβάλουμε την δική μας θετική πρόταση και να πείσουμε ότι αυτή αξίζει της εμπιστοσύνης σας.

Σκοπός μας είναι η δημοτική μας παράταξη να συμβάλει με κάθε πρόσφορο μέσον, στην ορθολογιστική ανάπτυξη της Σίφνου, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της, αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά προβλήματα και μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, έγκαιρου προγραμματισμού και στοχεύοντας κατά προτεραιότητα στις ανάγκες για την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, να καταφέρουμε το νησί μας να μπορεί να σταθεί δυνατό απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Οφείλουμε, όλοι όσοι βρεθούμε από την 1η Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παίρνουμε υπεύθυνες και σωστές αποφάσεις, βάσει συνδυασμού της ευημερίας, της προόδου και της οικονομικής ανάπτυξης, με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αειφορία του νησιού μας.

Οι βασικοί άξονες των προγραμματικών μας θέσεων, είναι:

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 1. Ορθός καταμερισμός αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του
 • Συνεργασία με τους υπαλλήλους για την διαμόρφωση της πλήρους εικόνας της κατάστασης του δήμου και κατάθεσης προτάσεών τους προς αξιολόγηση για εξεύρεση λύσεων τρεχόντων προβλημάτων πάσης φύσεως (διοικητικών – οικονομικών – τεχνικών).
 • Με σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους, εξεύρεση λύσεων για δίκαιο καταμερισμό αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη πρόσθετου προσωπικού, ύστερα από τις αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων, παραιτήσεων κ.ά.
 • Προγραμματισμός τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) του Δήμου, με την σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, βάσει σχεδιασμού των αναγκών του Δήμου, με πρόβλεψη τουλάχιστον μίας δεκαετίας, ώστε όποτε κρίνεται σκόπιμο και βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του, να υπάρχει το περιθώριο κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, μέσω νέων προσλήψεων.
 • Διερεύνηση λύσεων για την πρόσληψη/κάλυψη μόνιμου νομικού συμβούλου.
 • Άμεσος σχεδιασμός αναγκών κάλυψης εποχικού προσωπικού επόμενου έτους, αμέσως μετά την λήξη της εκάστοτε θερινής περιόδου.
 1. Νοικοκύρεμα και εξυγίανση των Οικονομικών του Δήμου
 • Προτεραιότητα στην εξεύρεση λύσης, με στενή συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία, για την μείωση του ελλείμματος μέσω της είσπραξης οφειλόμενων ποσών δημοτικών τελών, με τελικό στόχο την μείωση των ανταποδοτικών τελών.
 • Ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων εσόδων και πόρων.
 • Ουσιαστική και όχι κατ’όνομα, ισονομία-ισοπολιτεία απέναντι σε δημότες, καθώς και σε επαγγελματίες διασφαλίζοντας τον ισότιμο και θεμιτό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην τοπική αγορά.
 • Σύσταση και λειτουργία Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών υπό την επίβλεψη της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Πλήρη διαφάνεια στις αναθέσεις έργων και διαδικασίες προμηθειών.
 • Εφαρμογή πραγματοποιήσιμου Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και σύνταξης ρεαλιστικού Προϋπολογισμού.
 1. Εκσυγχρονισμός του Δήμου στα πλαίσια της ψηφιακής εποχής
 • Προμήθεια φιλικού στο δημότη ψηφιακού εργαλείου/εφαρμογής (πλατφόρμας διάδρασης τύπου Novoville), για την εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών του νησιού μας, μέσω του οποίου εξοικονομείται χρόνος και χρηματικό κόστος και προσφέρει ελάφρυνση στο βάρος εργασίας του μειωμένου προσωπικού του Δήμου και οι δημότες συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις των περιοχών τους, με αναφορές διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν (καμένες λάμπες, λακκούβες δρόμων, διαρροές ύδρευσης ή άλλες βλάβες, αποκομιδή απορριμμάτων κ.ά.) ή αιτημάτων (άδειασμα βόθρων, εναπόθεσης μπαζών ή οικοδομικών υλικών κ.ά.), ενημέρωσης στην έκβαση των αιτημάτων, παροχής πληροφοριών σε δημότες και επισκέπτες μέσω λίστας χρήσιμων τηλεφώνων, πληροφόρηση δημοτών και επισκεπτών με όλες τις δράσεις του δήμου σε ένα ημερολόγιο (πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικά δρώμενα, δρομολόγια λεωφορείων κ.ά.) προώθησης εκτάκτων ανακοινώσεων κ.ά. και εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ενημέρωση του διαχειριστικού του συστήματος.
 • Αναβάθμιση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών προγραμμάτων, συστημάτων – εφαρμογών και εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Αποχέτευση – Ύδρευση
 • Μέριμνα για την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου της αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών, δηλαδή των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου, που θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη θερινή περίοδο, μετά από χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Διερεύνηση και φροντίδα του Δήμου, για την άμεση εξασφάλιση πόρων προς ταυτόχρονη υπογειοποίηση, εκτός των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ, που έχει ήδη αιτηθεί ο Δήμος και αυτών των σωληνώσεων ύδρευσης και καλωδίων τηλεφωνίας. Στενή, αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια για την εξασφάλιση μέχρι και την κατασκευή του υπόλοιπου έργου, δηλαδή της δεύτερης φάσης που είναι η εγκατάσταση της επεξεργασίας λυμάτων (αντλιοστάσια και εργοστάσιο λυμάτων).
 • Φροντίδα για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών (Κάστρου, Καμαρών, Πλατύ Γιαλού).
 • Προγραμματισμός για την κατασκευή ΒΙΟΚΑ σε Βαθύ, Φάρο, Χερρόνησο.
 • Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης και επάρκειας νερού.
 • Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης.
 • Αυστηρή τήρηση κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης.
 1. Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) – Καθαριότητα
 • Παρακολούθηση και φροντίδα για την ολοκλήρωση του έργου του ΧΥΤΥ, μέχρι την ορθή λειτουργία του, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του, μέσω σωστά προγραμματισμένης αποκομιδής και προώθησης ανά είδος όλων των απορριμμάτων.
 • Στενή συνεργασία δημοτικής αρχής, Υπηρεσίας Καθαριότητας & εργολάβου καθαριότητας για τον ετήσιο προγραμματισμό καθαριότητας.
 • Συνεργασία Δημοτικής Αρχής και Αρχιερατικού Επιτρόπου για τον προγραμματισμό καθαρισμού περιοχών πέριξ των ιερών ναών, βάσει προγράμματος γάμων και εορτασμών.
 • Συνεργασία Δημοτικής Αρχής και Συλλόγων για τον έγκαιρο προγραμματισμό της καθαριότητας βάσει προγραμμάτων εκδηλώσεών τους.
 • Αυστηρή τήρηση κανονισμού καθαριότητας.    
 1. Φωτισμός – Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

Ο φωτισμός των κεντρικών οικισμών οφείλει να συμβαδίζει με την αρχιτεκτονική μας, η οποία αποτελεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με τα γύρω νησιά.

 • Προγραμματισμός ομοιογενούς φωταγώγησης των κεντρικών οικισμών με πρωτότυπα φωτιστικά τα οποία θα αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Η υπεραξία ενός τέτοιου εγχειρήματος θα είναι πολλαπλάσια διότι θα αποτελέσει πόλο έλξης σχολών αρχιτεκτονικής από όλο τον κόσμο.
 • Μετατροπή μέσω του φωτισμού, σημείων ειδικού ενδιαφέροντος/σημείων κλειδιών, σε σκηνογραφημένα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για όσους επιθυμούν να μελετήσουν τον φωτισμό ως καλή πρακτική.

Η φωταγώγηση των κεντρικών οικισμών θα είναι ένα υποσύνολο της γενικότερης προσέγγισης της Σιφνου ως ανεξάρτητου ενεργειακά νησιού που θα αποτελεί παράδειγμα για άλλα νησιά. Η εξάρτηση ενός ευλογημένου τόπου όπως η Σίφνος σε ορυκτά καύσιμα, αποτελεί παραφωνία. Η στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος. Ένας μονόδρομος που έχει όμως πολλά παρακλάδια, όσο παράδοξο κι εάν μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο.

Τουρισμός, παιδεία, τεχνολογική εκπαίδευση, συγκοινωνία, ενέργεια, καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, επάρκεια πόσιμου νερού, είναι όλα απόρροια μιας ενεργειακά αυτόνομης Σίφνου.

Με απώτερο σκοπό της ένταξής της, μεταξύ των πράσινων ενεργειακά νησιών, κάτι που θα είναι πρόσθετα χρήσιμο και στην τουριστική της ανάπτυξη, ο δήμος οφείλει να μελετά, να αξιολογεί και τέλος να στηρίζει όσες αξιόλογες προτάσεις θα πάνε τον τόπο μπροστά, απ’ όπου κι εάν προέρχονται.

 1. Διαμόρφωση Λιμένος Καμαρών
 • Το λιμάνι μας, όπως και το κάθε λιμάνι, είναι η πρώτη και τελευταία εικόνα που ένας επισκέπτης αντικρίζει, αλλά και παίρνει μαζί του φεύγοντας και αποτελεί βασική υποδομή ενός νησιού. Γι’αυτό και θα πρέπει να είναι λειτουργικό, ασφαλές, σύγχρονο και άμεσα συνδεδεμένο με το δομημένο, φυσικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον των Καμαρών. Βάσει αυτών, οφείλει ο δήμος να προχωρήσει σε αγαστή και απρόσκοπτη συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που έχει εντάξει το έργο «Βελτίωση Λιμένος Καμαρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014–2020», μέχρι την ολοκλήρωσή του.
 1. Επέκταση Οικισμών
 • Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου μέσω του «Ειδικού Προγράμματος Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ)»  Περίοδος εφαρμογής 2019-2024. Μέσω αυτού θα εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της όποιας πολεοδομικής μελέτης, υπάρχει ή βρίσκεται σε σχεδιασμό από τον δήμο, με προσδιορισμό όλων των χρήσεων γης (αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές κ.ά.) και θα διασφαλιστεί η προστασία όλων των προστατευόμενων περιοχών (περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές κ.ά.). Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορεί μετά ο Δήμος να προχωρήσει σε επέκταση των οικισμών του, με σωστό προγραμματισμό επέκτασης των υποδομών του.

ΥΓΕΙΑ

 • Συνεχής διεκδίκηση στελέχωσης Περιφερειακού Ιατρείου με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό (παιδιάτρου, καρδιολόγου, γενικού παθολόγου, ακτινολόγου), καθώς και 2η θέση αγροτικού ιατρού.
 • Συνέχιση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας του δήμου, με ιατρικές ομάδες, συλλόγους εθελοντών ιατρών, με την 2η ΔΥΠΕ κ.ά. για την επίσκεψη ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Συνέχιση προσπάθειας για την δημιουργία Κέντρου Υγείας.
 • Στενή και ουσιαστική συνεργασία με το Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, προς παροχή βοήθειας για όποιο πρόβλημα προκύπτει, είτε στο ιατρείο, είτε σε άλλα θέματα παροχών υγείας στο νησί (αερομεταφοράς ασθενών κ.α.).

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Εξασφάλιση τακτικής επικοινωνίας με τον Πειραιά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Διεκδίκηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Πάρο λόγω του διεθνούς της αεροδρομίου.
 • Έγκαιρη δημοσιοποίηση και αυστηρή τήρηση δρομολογίων στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων (FORTH-crs).
 • Διεκδίκηση ενδοκυκλαδικής σύνδεσης με σωστό επανασχεδιασμό των υπαρχόντων δρομολογίων.
 • Επαρκής κάλυψη μεταφορών του νησιού, μέσω αναβάθμισης – εμπλουτισμού του στόλου του με μικρότερα λεωφορεία και καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων βάσει των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Παιδεία

Η παιδεία σφυρηλατεί αξίες, διαμορφώνει συνειδήσεις και βάζει τα θεμέλια για μια καλή κοινωνία. Έχοντας υποχρέωση να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας επενδύοντας πάνω του, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε:

 • Μέριμνα και πίεση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε η έλλειψη προσωπικού να καλύπτεται μέσω διορισμών, από τις πρώτες φάσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.
 • Επαναλειτουργία και αύξηση τομέων του ΕΠΑΛ, για την προσέλκυση όχι μόνο μαθητών του Γυμνασίου, αλλά και αποφοίτων που διαμένουν στο νησί.
 • Μέριμνα για την ενίσχυση και στήριξη του ρόλου της ενισχυτικής διδασκαλίας και της ομαλής ενσωμάτωσης των μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, λόγω της έλλειψης ειδικών σχολείων.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μόνιμη ετήσια βάση σε θέματα: Οδικής ασφάλειας, Εθισμών (αλκοόλ, διαδίκτυο, ουσίες), Σχολών Γονέων (σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων), Σχολικού Εκφοβισμού, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο, Ενίσχυσης Δεξιοτήτων, Ευαισθητοποίησης Συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα κ.ά.
 • Συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ευγενίδου και ενίσχυση του ρόλου του στην εκπαιδευτική μας διαδικασία.
 • Μέριμνα για την εύρεση σπιτιών μόνιμης ή εποχικής ενοικίασης στους καθηγητές που τοποθετούνται στο νησί.
 • Ακριβή διερεύνηση και σχεδιασμό της κτιριακής και ασφαλούς αναβάθμισης των σχολικών μας υποδομών (ολοκλήρωση ενίσχυσης στατικότητας πρώτου ορόφου Γυμνασίου, κατασκευή σκιάστρων, ενίσχυση εργαστηρίων με σύγχρονο εξοπλισμό και διαδραστικά μηχανήματα κ.ά)
 1. Πολιτισμός
 • Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού μας πλούτου.
 • Εκπαίδευση δημοτών για την γνωριμία με την ιστορία των μνημείων μας με στόχο τον σεβασμό του, μέσω της σωστής συντήρησής τους. 
 • Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Διαδρομών μέσω σύνδεσης του δικτύου μονοπατιών μας με το δίκτυο των αρχαίων πύργων και άλλων σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και των πολυάριθμων εκκλησιών και μοναστηριών μας και εμπλουτισμού/αναβάθμισης της εφαρμογής-ξεναγού για τα περιπατητικά μονοπάτια της Σίφνου «Sifnos Trails» με το Δίκτυο Πολιτιστικών της Διαδρομών.
 • Στήριξη πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν τόπο στο νησί μας.
 1. Αθλητισμός
 • Συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για δημιουργία συνθηκών παράλληλης στήριξης και λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Σίφνου με τον δήμο, ώστε να πρωταγωνιστήσει στα αθλητικά δρώμενα του νησιού.
 • Εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση, μετά από διαβούλευση με τους κατοίκους για την κατάθεση αθλητικών αναγκών της νεολαίας, των εγκαταστάσεων του γηπέδου του Αρτεμώνα.
 • Στήριξη αθλητικών διοργανώσεων (Sifnos Run, Πρωταθλημάτων Trial, Atromitos Open Water & Trail Running Challenge κ.ά.)
 • Ολοκλήρωση αναρριχητικών διαδρομών.
 1. Περιβάλλον – Γεωργική Ανάπτυξη
 • Διοργάνωση Προγραμμάτων τοπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη μονοπατιών.
 • Συντήρηση και προστασία παραλιών.
 • Προστασία περιοχής NATURA.
 • Μέριμνα, σχεδιασμός και υλοποίηση διανοίξεων αγροτικών δρόμων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να προστατεύεται η προστασία του αγροτικού τομέα και παράλληλα του φυσικού κάλλους του νησιού μας.
 • Στήριξη αγροτικών παραγωγώνγια την προώθηση των σιφνέικων προϊόντων (μανούρα – ξινομυζήθρα – ανθοτύρα – μέλι κ.ά.) – Συνεργασία με την Περιφέρεια καθώς και με το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την προώθηση τους σε νέες αγορές.
 • Προγραμματισμός λειτουργίας και διερεύνηση για την κάλυψη προσωπικού (διπλωματούχοι εκδοροσφαγείς κ.ά.) Σφαγείου.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Α) σε παραγωγούς κτηνοτρόφους και επαγγελματίες εστίασης για την χρησιμότητα/σκοπιμότητα σφαγής των ζώων στο Σφαγείο (διασφάλιση παραγωγής ασφαλών τροφίμων, εφαρμογή υγειονομικών μέτρων, εξάλειψη πιθανών κινδύνων με επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, κ.ά.). και Β) για άδειες ιδιοπαραγωγής αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσουργών, οινοποιών κ.ά.
 1. Προστασία Ζώων
 • Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Τοποθέτηση, μετά από συνεννόηση με τους δημότες, ταϊστρών και ποτίστρων σε σημεία των οικισμών μεγάλης συγκέντρωσης αδέσποτων.
 • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για την συνεργασία μεταξύ δήμου και φιλόζωων κατοίκων, μετοίκων και επισκεπτών του νησιού μας για εξασφάλιση χορηγιών ή απευθείας προσφοράς ξηράς τροφής για τα αδέσποτα.
 • Διερεύνηση για την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου που θα διαθέτει ρεύμα και ζεστό νερό και θα μπορεί να τοποθετείται ο κατάλληλος κινητός εξοπλισμός, ώστε 2-3 φορές ετησίως να μπορεί να φιλοξενεί επαγγελματίες κτηνιάτρους φιλοζωικών ενώσεων, για τον εμβολιασμό και την στείρωση αδέσποτων.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο τουρισμός αποτελεί πλέον για το νησί μας και γενικότερα για την χώρα, εξαιτίας της μακράς ύφεσης που την πλήττει, τον κύριο πλουτοπαραγωγικό παράγοντα και τον σημαντικότερο κλάδο επαγγελματικής εξέλιξης και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Όμως λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού οι απαιτήσεις συνεχώς αλλάζουν και πρέπει, όχι μόνο να τον διατηρήσουμε σε υγιές επίπεδο, αλλά με στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, να προβλέπουμε και να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις όποιες προκλήσεις προκύπτουν. Οφείλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην κατάρτιση της τουριστικής στρατηγικής με βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στόχευση, η οποία θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα δεδομένα των τουριστικών αγορών που θα απευθυνόμαστε. Προτείνουμε:

 • Στοχευμένη συμμετοχή σε εκθέσεις και δράσεις, με αξιοποίηση ανά περίπτωση των φορέων, του πολιτισμού, των αγγειοπλαστών, του αγροτικού τομέα, εκπροσώπων υψηλού γαστρονομικού μας κλάδου κ.ά.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (συνεδριακού-επιστημονικού, εκπαιδευτικού, γαστρονομικού, θαλάσσιου, αναρριχητικού, αγροτικού κ.ά.).
 • Οργάνωση του Περιπατητικού Τουρισμού με σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης, ώστε να προκύπτουν έσοδα τα οποία θα ενισχύουν τη συντήρηση των μονοπατιών, καθώς και την ασφάλεια των περιπατητών.
 • Επικουρία του Συλλόγου Αγγειοπλαστών για την επίσπευση της πλήρους και ολοκληρωμένης λειτουργίας του Μουσείου Αγγειοπλαστικής και Κεραμικής Τέχνης.
 • Στοχευμένη προσέλκυση τουριστών από ορθόδοξες χώρες, για την ενίσχυση του Εκκλησιαστικού Τουρισμού, πηγής εσόδων προς διευκόλυνση της συντήρησης των ιστορικών μας κειμηλίων και των εκκλησιών μας σε περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας.
 • Ανάδειξη και προστασία της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς προς στόχευση αρχιτεκτονικού τουρισμού. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία της οποίας αναδεικνύεται στους παραδοσιακούς μας οικισμούς, στον ενετικό οικισμό του Κάστρου, στα βυζαντινά μας μνημεία, στις ακροπόλεις μας, στα μουσεία μας κ.ά. 
 • Φιλοξενία δημοσιογράφων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τους τουριστικούς και άλλους φορείς του νησιού μας.
 • Στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση επιχειρηματιών και απασχολουμένων στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία με τους φορείς του νησιού μας, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, τα Πανεπιστήμια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς. 

.
Αγαπητοί Συμπολίτες,
 

Ίσως οι βασικοί άξονες των προτάσεών να φαντάζουν ως μεγαλεπήβολα σχέδια. Γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά του Δήμου μας δεν είναι ανθηρά. Ότι ο δήμος έχει μπροστά του πολλές ανοικτές υποχρεώσεις, αλλά έχουμε όνειρα, στόχους και τόλμη να παλέψουμε για όσα εξ αυτών, κατά προτεραιότητα αναγκών, επιτευχθούν. 

Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε το μέλλον κατάματα, δηλώνουμε παρόντες για το αύριο που αξίζει το νησί μας.

 . 

Η επικεφαλής του Συνδυασμού “ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει”

Φραγκίσκα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου
Υποψήφια Δήμαρχος Σίφνου
.

.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει»

ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ

ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΖΑΜΠΕΛΗΣ-ΚΟΙΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΕΒΑΣΤΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΡΟΥΛΗ-ΠΡΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΕΦΑΝΗ ΣΕΒΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΣΚΑΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

.

.

 

Print Friendly, PDF & Email