Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης Σίφνου: Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου Σίφνου

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης Σίφνου: Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου Σίφνου

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης Σίφνου: Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου Σίφνου

.

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2024

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προέβη στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων για το έτος 2024.

Με τις κανονιστικές αποφάσεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

1.Στην πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και στην απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία του Αρτεμώνα.

2.Στην πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της.

 1. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες.
 2. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βαθύ.
 3. Στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Φάρο.
 4. Στη επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Κάστρο.
 5. Στην μονοδρόμηση Στενού Καταβατής και στην απαγόρευση στάθμευσης στις πλατείες εντός του Οικισμού Καταβατής. 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και τους φίλους της Σίφνου για το περιεχόμενο των αποφάσεων και να ζητήσουμε την πολύτιμη συνδρομή τους στην εφαρμογή τους, με στόχο πάντα την ασφάλεια, το κοινωνικό συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της καλής εικόνας του νησιού μας για αισθητικούς, τουριστικούς και ουσιαστικούς λόγους. 

Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Αρ. απόφασης Δ.Σ.79/2024: Για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, ισχύουν τα παρακάτω:

 • Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, από τις 19.00 έως τις 03.00 της επομένης ημέρας.
 • Εξαίρεση να γίνεται σε οχήματα μεταφοράς ασθενούς ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλο το 24ωρο και όλο το έτος, κάθε τροχοφόρου, στην πλατεία του Αρτεμώνα.
 • Θα τοποθετηθεί σήμανση στην Κρούστα (από το χώρο του δημοτικού πάρκινγκ προς την “Τέντα”) για την απαγόρευση της διέλευσης των δικύκλων.

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 80/2024: Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος  στο κέντρο της Απολλωνίας ισχύουν τα παρακάτω:

      Α.  Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας.

 • Για το διάστημα από την έκδοση της κανονιστικής απόφασης, με ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (11.6.2024) , έως και τις 30 Οκτωβρίου:
 • – Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας θα γίνεται ως στις 9:30 το πρωί και εντός των ωρών 14:30 έως 16:30.
 • -Οι εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και εκκένωσης βόθρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 9:00 το πρωί.
 • -Στην είσοδο του Στενού να τοποθετηθεί πινακίδα (wellcοme) και επιδαπέδια σήμανση.
 • Η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων θα γίνεται με τη συνεργασία του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Σίφνου και των μελών της Κοινότητας.
 • Β. Για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας να ισχύουν τα κατωτέρω:
 • -Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00 το μεσημέρι.
 • -Δε επιτρέπεται η τροφοδοσία των καταστημάτων από τις 10:00 ως τις 14.00.
 • Γ. Κάθε μαγαζί θα έχει το δικό του κάδο, τον οποίο θα τον αφήνει κάθε βράδυ έξω από το κατάστημά του (ή στην αυλή του), προκειμένου, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, να γίνεται η αποκομιδή από το Δήμο κατά τις πρωινές ώρες.
 • Δ. Διατίθεται χώρος αυστηρά για δύο προσωρινές θέσεις στάθμευσης για ταξί στην πλατεία της Απολλωνίας και μία μικτή θέση φαρμακείου και ΕΛ.ΤΑ. Οι θέσεις θα σημανθούν με κίτρινη μπογιά και θα τηρούνται αυστηρά. Η μη τήρηση του μέτρου θα επιφέρει πρόστιμα.
 • E. Απαγορεύεται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου, άνω των 3,5 τόνων, από το κέντρο Απολλωνίας. Για την απαγόρευση θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες. Το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.
 • ΣΤ. Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων. Ο συνοδός έχει την υποχρέωση να κατεβαίνει από το λεωφορείο, να ελέγχει το δρόμο και να σταματάει την κυκλοφορία.
 • Ζ. Τα δίκυκλα θα σταθμεύουν στο χώρο του υπόστεγου στο πάρκινγκ της Μαρούσας, στον οποίο θα τοποθετηθούν κάμερες για ασφάλεια και χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα,.»

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 81/2024 για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες με ισχύ από τη ημερομηνία ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (11.6.2024),  έως και τις 15 Οκτωβρίου 2024.

 •  Η τροφοδοσία των καταστημάτων γίνεται κατά τις ώρες: 07:00 έως 10:00 και 18:00 –19:00.
 • Ο ανεφοδιασμός των σκαφών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δεν επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα από την πέτρινη στάση και κάτω. (με κατεύθυνση προς το λιμάνι).
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.
 • Να ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο πάνω μέρος του οικισμού, με την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης από την οικία του κ. Παναγιώτη Ζαχαράκη και “κάτω” (με κατεύθυνση προς το λιμάνι).
 • Να ελεγχθούν τα απαγορευτικά κολονάκια και να αντικατασταθούν με καινούργια και να τοποθετηθούν και στα κάθετα τμήματα του δρόμου.
 • Απαγορεύεται να εισέρχονται στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οχήματα εκτός αυτών που ταξιδεύουν κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων.
 • Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο, τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες και τα λεωφορεία. Τα ταξί και τα τουριστικά πούλμαν θα εισέρχονται κατόπιν συνεννόησης  με το λιμεναρχείο.
 • Να τοποθετηθούν δύο σήματα απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι, ένα στο σημείο που ήδη είναι τοποθετημένο και ακόμα ένα στο ύψος του καταστήματος Old Captain.
 • Να τοποθετηθεί μπάρα στο χώρο ανάμεσα στις επιχειρήσεις “Κύμα” και “Sifanto”.
 • Nα οριοθετηθούν οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί στις επιχειρήσεις για τη στάθμευση των προς εκμίσθωση οχημάτων.
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων επιβάλλονται πρόστιμα
 • Η στάθμευση των οχημάτων των ξενοδοχείων – καταλυμάτων για την αναμονή των πελατών τους γίνεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του κεντρικού πάρκινγκ

  

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 82/2024: Για την διέλευση – στάθμευση τροχοφόρων στο Βαθύ με ισχύ

από 1 Ιουνίου 2024 έως 15 Οκτωβρίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω:

 -Η διέλευση των οχημάτων -έως τον Ταξιάρχη- για την τροφοδοσία των καταστημάτων -επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διέλευση και στάθμευση τροχοφόρου κατά τις υπόλοιπες ώρες.

 • -Στο τμήμα του ρέματος απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμα του, καθ΄ όλη   τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

 

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 83/2024: Για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο Κάστρο

Ισχύουν τα παρακάτω από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

 • Η αναστροφή του λεωφορείου , κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα γίνεται στο χώρο κάτω από την ιδιοκτησία του κ. Τοτή Βερνίκου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήματα που απορρέουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο τελευταίο τμήμα του δρόμο. Η απόφαση ισχύει από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

 

Αρ. Απόφασης Δ.Σ.84/2024: Για την μονοδρόμηση του Στενού της Καταβατής και την απαγόρευση στάθμευσης στις πλατείες εντός του οικισμού Καταβατής ισχύουν τα παρακάτω από την ημερομηνία ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (12.6.2024):

Για την μονοδρόμηση Στενού Καταβατής 

 • Ο δρόμος από την είσοδο Μακράκη είναι διπλής κατεύθυνσης  έως και την οικία του παπά – Δημήτρη Διαμαντή. 
 • Υποχρεωτική   πορεία, με έξοδο των τροχοφόρων από την πλατεία της «Πίσω Καταβατής» προς το βενζινάδικο του κ. Αβρανά και προς τα Φυρρόγεια. Από τα Φυρρόγεια  επιτρέπεται και η είσοδος προς την πλατεία της Πίσω Καταβατής (δηλ. θα είναι και είσοδος και έξοδος).  
 • Για την απαγόρευση στάθμευσης στις πλατείες εντός του οικισμού Καταβατής
 • Απαγορεύεται  η στάθμευση στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου (ως το σπίτι της κας Αντωνίας Συνοδινού) – Θα τοποθετηθούν δύο απαγορευτικά σήματα, ένα έξω από το κατάστημα «Ελεανθός» και ένα κοντά στη γωνία του Αγίου Γεωργίου
 • Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία της «Πίσω Καταβατής».
 • Απαγορεύεται η στάθμευση στο στενό κάτω από το μίνι Μάρκετ της κας Μαρίας Σάρδη, στο σημείο θα τοποθετηθεί σήμα φορτοεκφόρτωσης & μπάρα.
 • Απαγόρευσης εισόδου από το πρατήριο κ. Αβρανά με την κατάλληλη σημανση.
 • Στην περίπτωση που απαιτείται ειδική άδεια για πρόσβαση ΑΜΕΑ κ.λπ., θα υποβάλλεται αίτημα στο Δήμο.

Αρ. Απόφασης 85/2024: Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Φάρο ισχύουν τα παρακάτω από την ημερομηνία ανάρτησης της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (11.6.2024),  έως και 30 Οκτωβρίου 2024.

 • Τοποθέτηση απαγορευτικού εισόδου τροχοφόρων στο λιμανάκι του Φάρου.
 • Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι επαγγελματίες αλιείς για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης.

 .

 Σίφνος, 14.06.2024

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου

Ο Πρόεδρος

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

———————————

 

Με εκτίμηση,

.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Γεροντής Γιάννης

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ – Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
Διεύθυνση: Απολλωνία Τ.Κ.: 84003
Κινητό Τηλέφωνο: 6974844940
Σταθερό Τηλέφωνο: 2284360300
Email: sde@sifnos.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »