Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Εκκλησιαστικά / Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Σιφνίων κ. Αντώνη Ζαμπέλη για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου & τα εγκαίνια των «Λυπηρών» του Τέμπλου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων

Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Σιφνίων κ. Αντώνη Ζαμπέλη για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου & τα εγκαίνια των «Λυπηρών» του Τέμπλου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΛΛΑΙ ΜΕΝ ΒΟΥΛΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕ ΘΕΟΣ ΚΕΛΕΥΕΙ……..( Βιργίλιος, Ρωμαῖος ποιητής, 70-19 π.Χ )

.

Αὐτὸ ἐπίστευον οἱ πρὸ Χριστοῦ διανοούμενοι, οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι καὶ ὅλοι οἱ πρὸ Χριστοῦ προφῆτες καὶ θρησκευόμενοι.

Αὐτό ἐσυνέβη καί σήμερα ἀγαπητοί μου συμπολῖτες καί συγχωριανοί καί δέν τά κατάφερα να εὐρίσκομαι  ἀνάμεσά σας.     

Σήμερον λοιπόν, εἶναι μία σημαντική ἡμέρα γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, διότι

 α)  ἑορτάζει τόν Πολιοῦχο Της Ἃγιο Νικόλαο, Ἐπίσκοπο Μύρων Λυκίας, τόν μεγάλο αὐτόν  Ἃγιο τῆς  Ὀρθοδόξου Καθολικῆς & Ἀποστολικῆς  Ἐκκλησίας, τόν Μυροβλήτη & Θαυματουργό, τόν Προστάτη τῆς Πίστεως καί πολέμιο τοῦ Ἀρειανισμοῦ  καί  τόν Προστάτη τῶν Ναυτικῶν μας &

β) τόν ἐγκαινιασμό τοῦ ἀνώτερου μέρους τοῦ Τέμπλου, αὐτῶν τοῦ Σταυροῦ & τῶν  Λυπηρῶν.

     Ἓνα ἐξαίσιο ἒργο πού συμπληρώνει τό ἀπέριττο τέμπλο τῆς  Ἐνοριακῆς μας Ἐκκλησίας καί τοῦ προσδίδει μία ἁπλῆ μεγαλοπρέπεια, τόση-ὃση νά μήν  προκαλῆ τόν πιστό Χριστιανό ἀλλά νά τόν ἐμπνέη νά μετέρχεται τά Θεῖα Μυστήρια μέ Πίστη, Σεβασμό καί Φόβο Θεοῦ.

      Τό ἒργο αὐτό ἀκολουθεῖ τήν ἐργώδη προσπάθεια του Πατρός Εὐστρατίου τά τελευταῖα λίγα ἒτη πού διακονεῖ την Ἐνορία μας, νά διαμορφώση τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἐξαμπέλων σέ ἓναν Ναό, ἁπλό ἀλλά ὂχι ἀπλουστευμένο-λιτό ἀλλά ὂχι πτωχό-πλήρη ἀλλά ὂχι φορτωμένο, δηλαδή ἓνα Ἱερό Ναό με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια διά μέσου τῆς ἁπλότητος. Καί πραγματικά ἀξίζει τῶν συγχαρητηρίων μας διότι κατόρθωσε μέσω τοῦ ταλάντου τό ὀποῖο πλουσιοπάροχα τοῦ ἒχει χαρίσει ὁ Ζωοδότης Κύριος μας καί ἐκφράζεται στήν μουσική του μαεστρία καί στήν καλλιτεχνική του δεινότητα, νά μεταμορφώση τόν Ἱερό Ναό μέ ἐλάχιστους οἰκονομικούς πόρους. Τά ἒργα τοῦ Πατρός Εὐστρατίου μᾶς ὑπενθυμίζουν τόν Ψαλμόν «Λίθον, ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας (Ψαλμός 117, 22)».

     Γι’ αυτό τόν λόγο ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων διά μέσου του Διοικητικοῦ του Συμβουλίου καί διά μέσω τοῦ Δωρητοῦ του, ἀγαπητοῦ μας Καθηγητοῦ καί συγγραφέως κ. Νικολάου Γ. Προμπονᾶ στόν ὁποῖον εὐχόμεθα ὁλοθέρμως Χρόνια Πολλά ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, παρεχώρησε ἱκανόν ἀριθμόν βιβλίων  ἀπό τήν ἒκδοσι του «Η Σίφνος – Ξεναγός στο ωραίο και αγαπημένο νησί» τοῦ ἀνωτέρω συγγραφέως, οὓτως ὣστε νἀ εὐρεθοῦν οἱ ἀπαραίτητοι οἰκονομικοί πόροι διά τήν πραγματοποίησιν τοῦ ἒργου πού θαυμάζετε.

     Σήμερον λοιπόν, ἂν καί φυσικῶς ἀπόντες ἀλλά πνευματικῶς παρόντες , χαιρετίζομεν τό πνευματικό τοῦτο ἒργο τό ὁποῖο πλέον θά κοσμῆ τόν Ναό μας καί ἀφήνει παρακαταθήκη διά τίς ἑπόμενες γενεές , ὃπως ἂφησαν οἱ προηγούμενες γενεές σέ ἐμᾶς (κοιτάξτε τον Ἂμβωνα πού εὐρίσκεται τώρα στό ὀπίσθιο μέρος τοῦ Ναοῦ), νά ὑπερασπιζόμεθα καί νά τιμῶμε τήν Πίστιν μας, τους Προγόνους μας καί την ἰδιαιτέραν Πατρίδα μας.

 Εὐχόμεθα τέλος ἐκ βάθους μέσης καρδίας πρός ὃλους τούς ἑορταζομένους Χρόνια Πολλά, προσωπική  Εὐτυχία καί Οἰκογενειακή Εὐημερία.

.

Γιά τό Δ.Σ τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Πρόεδρος

 

.

Print Friendly, PDF & Email