Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Προβεβλημένες Δημοσιεύσεις / Ανδρέας Μπαμπούνης υποψήφιος δήμαρχος Σίφνου: Πρόγραμμα – Υποψήφιοι της Δημοτικής Ομάδας “η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”

Ανδρέας Μπαμπούνης υποψήφιος δήμαρχος Σίφνου: Πρόγραμμα – Υποψήφιοι της Δημοτικής Ομάδας “η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”

 

Ανδρέας Μπαμπούνης υποψήφιος δήμαρχος Σίφνου: Πρόγραμμα – Υποψήφιοι της Δημοτικής Ομάδας “η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”

.

.

.

.

OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ “η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”

.

.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028

 .

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  ΕΡΓΑ  :  ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

1η  Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ.) των Κεντρικών Οικισμών: Σωστή διαχείριση και έλεγχος του έργου, μετά τη δημοπράτησή του

Χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης: Ιανουάριος 2024 – Οκτώβριος 2024

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Νοέμβριος 2024 – Μάϊος 2027

2η  Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του λιμανιού στις Καμάρες: Ολοκλήρωση των μελετών και δημοπράτηση του έργου, βάσει της 218/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών: Ιανουάριος 2024 – Ιούλιος 2026

Χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης & υλοποίησης: Αύγουστος 2026 – Δεκέμβριος 2028

3η   Αποκατάσταση της διάβρωσης της παραλίας του Πλατύ Γιαλού: Οριστική εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών για τη δημοπράτηση του έργου

Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών: Ιανουάριος 2024 – Ιούλιος 2026

Χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης & αποκατάστασης: Αύγουστος 2026 – Δεκέμβριος 2028

4η Επέκταση των δικτύων αποχέτευσης στους κεντρικούς οικισμούς στους οποίους δεν είχε προβλεφθεί η κατασκευή τους: Υλοποίηση των απαραίτητων μελετών και εύρεση χρηματοδότησης

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών: Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026

Χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης & υλοποίησης: Ιούλιος 2026 – Δεκέμβριος 2028

5η  Εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) το οποίο:

 • θα προσδιορίσει το αναπτυξιακό προφίλ του νησιού,
 • θα ορίσει τις χρήσεις γης, περιορίζοντας την άναρχη δόμηση
 • είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική επέκταση των οικισμών και την ισορροπημένη ανάπτυξη της Σίφνου μας

 Χρονοδιάγραμμα μελετών: Ιανουάριος 2024 – Δεκέμβριος 2026

ΥΔΡΕΥΣΗ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : Η 1η ΔΕΣΜΕΥΣΗ

 • Δημιουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σίφνου (ΔΕΥΑΣ), με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, με την πρόσληψη πρόσθετου εξειδικευμένου προσωπικού
 • Εξεύρεση χώρου και εκκίνηση της διαδικασίας για την αγορά νέας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, παραγωγής 1.000 κμ στις Καμάρες
 • Εγκατάσταση μικρών μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού σε οικισμούς
 • Καλύτερη εκμετάλλευση των γεωτρήσεων με έργα ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα
 • Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης σε όλο το νησί
 • Τακτικός καθαρισμός των δεξαμενών νερού του νησιού
 • Βελτίωση/εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις Καμάρες, Κάστρο και Πλατύ Γιαλό
 • Έλεγχος και τακτική συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης & αντλιοστασίων
 • Έξυπνη άρδευση για την αξιοποίηση του «καθαρού» νερού από αγρότες
 • Νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τροποποίηση του ΦΕΚ επαναπροσδιορισμού των μονάδων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ.) που δικαιούται το νησί μας. Αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού των ΒΙΟ.ΚΑ., με σκοπό την ωρίμανση και δημοπράτηση των έργων αποχέτευσης στο Βαθύ, Φάρο & Χερρόνησο

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  : Η 2η ΔΕΣΜΕΥΣΗ

 • Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων – σύναψη δημόσιας σύμβασης με εργολάβο καθαριότητας

Χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού: Ιανουάριος 2024 – Οκτώβριος 2024
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης : Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2027

 • Εκσυγχρονισμός και σωστή λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Βορεινή
 • Βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων και επαναφορά της απογευματινής βάρδιας κατά την καλοκαιρινή περίοδο
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανημάτων

ΥΓΕΙΑ  /  ΠΡΟΝΟΙΑ  /  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Η  1η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 • Θεσμική αναβάθμιση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου σε Κέντρο Υγείας, για τη στελέχωσή του με:
 • επιπλέον ειδικότητες (ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό) και
 • πρόσθετο ιατρικό εξοπλισμό
 • Ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων για τη μόνιμη εγκατάσταση και παραμονή ιατρών
 • Ενίσχυση της Τηλεϊατρικής
 • Επαναλειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου,σε συνεργασία με τους ιδιώτες γιατρούς, για την πραγματοποίηση δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε άπορους δημότες
 • Συνεργασία με ομάδες και συλλόγους εθελοντών ιατρών για τη πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων
 • Συνεργασία με συμβούλους για τη στήριξη-ψυχολογική βοήθεια σε ενήλικες και παιδιά
 • Ενημέρωση και κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση φαινομένων έμφυλης βίας και βίας μεταξύ ανηλίκων (bullying)
 • Νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας για την εκ νέου ομαδική ασφάλιση όλων των κατοίκων της Σίφνουμε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, για άμεση αεροδιακομιδή ασθενών
 • Διερεύνηση της δυνατότητας αγοράς-χορηγίας ενός πλωτού ασθενοφόρου, για την άμεση διακομιδή ασθενών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : Η  2η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 • Εκπόνηση συγκεκριμένου πλάνου για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων προστασίας οικισμών
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών και κατοίκων στη σωστή αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων
 • Τοποθέτηση συστημάτων προειδοποίησης καταστροφών και συστημάτων ατομικών ειδοποιήσεων
 • Δημιουργία κέντρου διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση των φαινομένων (οχήματα, drones κα.)
 • Συνέχιση των διαδικασιών για τη διάνοιξη δρόμων πυροπροστασίας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  :  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙ 365 ΗΜΕΡΕΣ

 • Αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, με σωστή οργάνωση και στελέχωση για τη:
 • πλήρη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων με αποτελεσματικό digital Marketing,
 • στοχευμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων και tour operators για διεθνή προβολή
 • Εντατικοποίηση της προώθησης και διαφήμισης του νησιού και του τουριστικού προϊόντος που διαθέτουμε με στόχευση στα δυνατά μας σημεία:

– Μονοπάτια: Αξιοποίηση, εκσυγχρονισμός και επέκταση (αναγνώριση) του δικτύου μονοπατιών

– Γαστρονομία: Αναβάθμιση του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος  Τσελεμεντές”, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Περιφέρεια

– Αγγειοπλαστική: Δημιουργία μόνιμης έκθεσης – μουσείου αγγειοπλαστικής και προώθηση αυτού μέσω διεθνών συνεργασιών, με δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκμάθησης της αρχέγονης αυτής τέχνης

– Ιστορία: προσέλκυση θρησκευτικού τουρισμού με την προβολή της πληθώρας εκκλησιών που διαθέτουμε για την τέλεση των μυστηρίων (γάμος-βάπτιση) και αξιοποίηση της σχολής του Παναγίου τάφου στο Κάστρο, της Μεγάλης του γένους σχολής στον Χρυσόστομο αλλά και των βυζαντινών ναών,

– Πολιτισμός: περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχαίων πύργων, φρυκτωριών και ακροπόλεων καθώς και του ετήσιου μουσικού φεστιβάλ (Musifanto)

 • Προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στο νησί (ατόμων από ξένες χώρες που μπορούν να εργάζονται μακριά από τον τόπο τους), προκειμένου το νησί μας να καταστεί τουριστικός προορισμός 365 μέρες το χρόνο,
 • Προώθηση του αναρριχητικού τουρισμού, για επέκταση της τουριστικής περιόδου, (το 2018 δημιουργήσαμε τα πρώτα αναρριχητικά πεδία)
 • Προσπάθεια για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, με έμφαση στο αρχαίο ναυάγιο της Κιτριανής
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών, που θα προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες προς τους επισκέπτες και τους δημότες σε πραγματικό χρόνο, μέσω σύγχρονων διαδραστικών εφαρμογών και προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής, δημιουργώντας ένα πλήρη Οδηγό Δήμου (σημεία ενδιαφέροντος, δρομολόγια λεωφορείων, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές κ.α.).
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση τουριστικού συνεδρίου με βασικά θέματα:
 • το ρυθμό τουριστικής ανάπτυξης (φέρουσα ικανότητα, αντοχές, δυνατότητες, προοπτικές)
 • την καταγραφή και βελτίωση των «αδυναμιών-αδύνατων σημείων», ιδιαίτερα την εποχή της μεγάλης τουριστικής κίνησης, για την εξασφάλιση τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΦΝΕΪΚΗΣ ΓΗΣ

 • Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Σφαγείου
 • Δημιουργία εγκαταστάσεων σταβλισμού και καταφυγίου ζώων συντροφιάς για την προσωρινή φύλαξη των αδέσποτων ζώων (συντροφιάς)
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης της Σιφνέικης μανούρας(ΠΟΠ) σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο Σίφνου,
 • Οργάνωση, επέκταση, αξιοποίηση των παραδοσιακών σπόρων που διαθέτει η Σίφνος
 • Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής για την προσφορά καλύτερης ποιότητας αγροτικών προϊόντων
 • Παροχή κινήτρων στους νέους αγρότεςνα ασχοληθούν με την Σιφνέικη γη, μέσω και της δωρεάν παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για εκμετάλλευσή τους,
 • Δημιουργία δημοτικού δικτύου με υποδομές Internet of Things (ΙοΤ), για την λειτουργία ευφυών συστημάτων καλλιέργειας υψηλής παραγωγικότητας και επιμόρφωση των γεωργών (π.χ. αισθητήρες υγρασίας, τηλεχειρισμός ποτίσματος κτλ) και τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής
 • Συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και τον Αγροτικό Σύλλογο Σίφνου για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων από τους αγρότες μας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  /  ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΙΦΝΟ

 • Πραγματοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και κυκλικής οικονομίας, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων όπως:
 • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού σε Δημοτικά κτίρια, σε δημοτικούς χώρους, σε σχολεία και κυρίως σε δημοτικό φωτισμό και οδικό δίκτυο
 • Τοποθέτηση συστημάτων ενεργειακών αυτοματισμών σε δημοτικά κτίρια – σχολεία καθώς και συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης αυτών,
 • Εκσυγχρονισμός, τηλεμετρία και αυτοματισμός στα δίκτυα αποχέτευσης του νησιού,
 • Αγαστή συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου «Rescoop 20-20-20», προκειμένου το νησί μας να υλοποιήσει «πράσινες» πολιτικές, όπως:
 • εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια, παρέχοντας τοπική, φθηνή ενέργεια στους δημότες μας,
 • ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης με τη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσιους χώρους,
 • υλοποίηση έργου εικονικού συμψηφισμού (net metering), για τη μείωση του κόστους λειτουργίας του οδοφωτισμού, των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και τη μείωση των δημοτικών τελών
 • Ίδρυση «Ενεργειακού Γραφείου» συμβουλευτικό στους πολίτες μας
 • Υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ σε κεντρικά σημεία της Απολλωνίας, του Αρτεμώνα και των Καμαρών,
 • Αξιοποίηση της συμμετοχής του Δήμου στα Δίκτυα Αειφόρων Νησιών (Δίκτυο Δάφνη) σε προγράμματα και κοινές πρωτοβουλίες

ΠΑΙΔΕΙΑ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

 • Εξεύρεση λύσεων για τη στέγαση των εκπαιδευτικών όλων των σχολικών βαθμίδων, με:
 • αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και
 • συνέργειες με ιδιοκτήτες καταλυμάτων, για αξιοποίησή τους μέσω πολυετούς ενοικίασης
 • Προώθηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής συνείδησης με στόχο την:
 • ευαισθητοποίηση των παιδιών και εφήβων στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων,
 • την κατανόηση της ατομικής ευθύνης στην υπόθεση προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ενθάρρυνση νέων μορφών διδασκαλίας και εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία (σε συνεργασία με τους δασκάλους και με ειδικούς παιδαγωγούς), με έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη
 • Λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Νέων, με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των νέων σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
 • Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων κατά τις απογευματινές ώρες (αθλητικές δραστηριότητες, εξωσχολικά μαθήματα), σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟ «ΠΛΟΥΣΙΟ» ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ

 • Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία του Μουσείου Σιφνέϊκης Κεραμικής Τέχνης
 • Προβολή και προώθηση των μεταλλείων του Αγίου Σώστη,ως σημείου πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Στενή συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» για την συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου
 • Δημιουργία ενός χώρου τέχνης για την πραγματοποίηση εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 • Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής Θεάτρου-χώρου Πολιτισμού

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ : ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ  ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

 • Επαναξιοποίηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου (ΕΑΚΝ) στη Μαρούσα, για τη σωστή λειτουργία του
 • Εκσυγχρονισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου «Γεώργιος & Δώρα Συγγελίδη» στο Θόλο
 • Δημιουργία χώρου δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους
 • Επαναδραστηριοποίηση του Ναυτικού Ομίλου για την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και κολύμβησης σε παιδιά και ενήλικες
 • Έναρξη των μελετών για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ : ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 • Επικοινωνία και πίεση προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), για το χαρακτηρισμό της γραμμής Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου ως εποχικά άγονης, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ναύλωση πλοίων σε καθημερινή βάση, τη χαμηλή περίοδο (Νοέμβριος-Μάρτιος),
 • Σωστή διαχείριση και έλεγχος στη δρομολόγηση υδροπλάνων, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις

ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης σε οικισμούς και εξέταση δυνατότητας αγοράς ή πολυετούς ενοικίασης υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, ειδικά στους οικισμούς που αυτοί οι χώροι είναι μονοσήμαντοι
 • Εφαρμογές Έξυπνης στάθμευσης στα υφιστάμενα δημοτικά παρκινγκ
 • Αγορά ηλεκτρικών-αυτόνομων οχημάτων, mini bus για την ενίσχυση-βελτιστοποίηση των  συγκοινωνιακών γραμμών του νησιού μας
 • Εγκατάσταση πλατφόρμων πληροφόρησης για τις συγκοινωνίες, σε πραγματικό χρόνο
 • Τοποθέτηση, πιλοτικά, έξυπνων συστημάτων σηματοδότησης για τη διαχείριση στενωπών και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου στους κεντρικούς οικισμούς και σωστή διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος, με στόχο την “ανακούφισή” του, κατά τη θερινή περίοδο
 • Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου [μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και πίεση προς την Περιφέρεια για συντήρηση του επαρχιακού δικτύου του νησιού
 • Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά σημεία του νησιού
 • Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας ενός δικτύου μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών με ελικόπτερα, αποκαθιστώντας την έλλειψη αεροδρομίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός, για την άμεση εξυπηρέτηση, του δημότη μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας στις δημοτικές υπηρεσίες
 • Μεταστέγαση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου «Κώστας Κορωναίος»
 • Βελτίωση της λειτουργίας του ΚΕΠ
 • Τοποθέτηση έξυπνων θυρίδων εγγράφων στα δημοτικά κτίρια για την παραλαβή εγγράφων – βεβαιώσεων που δεν μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά ή να δοθούν εντός του ωραρίου λειτουργίας του Δήμου
 • Καταγραφή, νομική τακτοποίηση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
 • Πραγματοποίηση των απαραίτητων μελετών για την εκ βάθρου επισκευή/συντήρηση/ανακατασκευή του Δημοτικού καταστήματος στην Απολλωνία (πρώην δημοτικός ξενώνας)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

 • Πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων ξένων γλωσσών (με έμφαση στα Γαλλικά) σε επίπεδο βασικής εμπορικής συνεννόησης, για τους επαγγελματίες του τουρισμού.
 • Υλοποίηση δωρεάν διαδικτυακών και δια ζώσης σεμιναρίων αποτελεσματικότερης επιχειρηματικότητας με στόχο:
 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • την εξοικονόμηση ενέργειας,
 • τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης,
 • της αποτελεσματικότερης τουριστικής προβολής με τα ηλεκτρονικά μέσα και
 • την καλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών για νομικά ζητήματα
 • Συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για:
 • το σχεδιασμό δράσεων, με στόχο την καλύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην τοπική αγορά εργασίας,
 • την κατάρτιση του προσωπικού των τοπικών επιχειρήσεων,
 • την κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) των ανέργων του νησιού μας, για τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος απασχόλησής τους
 • Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας «Γραφείου Δημότη» για την παρακολούθηση και ενημέρωση κατοίκων και επαγγελματιών σχετικά με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικών – διαδραστικών πινακίδων διαφήμισης σε κεντρικά σημεία του νησιού με στόχο να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα περισσότερες επιχειρήσεις με μικρότερο κόστος.
 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό την:
 • αδειοδότηση επιχειρήσεων,
 • διαχείριση και πληρωμή δημοτικών εσόδων,
 • ψηφιακή και προσωποποιημένη εκπαίδευση & επιμόρφωση.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  &  ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΗ : ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 • Πίεση στις αρμόδιες υπηρεσίες για ενίσχυση της ποιότητας του intermet στο νησί
 • Επέκταση του δημόσιου δωρεάν internet μέσω wifi σε περισσότερους οικισμούς
 • Δημιουργία σημείων πληροφόρησης (Info points)
 • Προμήθεια συστημάτων ασφάλειας σε κτίρια και ειδικά σε σχολεία
 • Έξυπνη επίβλεψη δημόσιων χώρων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ : Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

 • Σωστή και έγκαιρη οργάνωση των παραλιών του νησιού (πλωτή εξέδρα, ντουζιέρες, αλλαξιέρες, διάδρομοι, σημαδούρες για την προστασία των λουόμενων)
 • Καθαριότητα, σε ημερήσια βάση, όλων των παραλιών
 • Συντήρηση υποδομών, εύρυθμη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου του Πλατύ Γιαλού
 • Τακτική συντήρηση των αγκυροβολίων-ρεμέτζων
 • Ετήσια & έγκαιρη προσάμμωση σε παραλίες,

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΑΣ : ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ: Βελτίωση του κυκλοφοριακού. Επισκευή-συντήρηση του κεντρικού πλακόστρωτου και αισθητική αναβάθμιση του στενού
 • ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΕΞΑΜΠΕΛΑ – ΚΑΤΑΒΑΤΗ: Οριστική επίλυση του προβλήματος υδροδότησης των οικισμών
 • ΒΑΘΥ: Προσωρινή & οριστική επίλυση της πρόσβασης στον οικισμό
 • ΒΡΟΥΛΙΔΙΑ: Ολοκλήρωση των μελετών και δημοπράτηση του τμήματος της οδού έως την παραλία
 • ΚΑΜΑΡΕΣ: Δημοπράτηση του έργου «Αστική Ανάπλαση Καμαρών» για την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του οικισμού
 • ΚΑΣΤΡΟ: Σωστή διαχείριση του συγκοινωνιακού προβλήματος & εξεύρεση λύσης για τη στάθμευση οχημάτων των μονίμων κατοίκων και επισκεπτών
 • ΚΑΤΩ ΠΕΤΑΛΙ: Βελτίωση της συγκοινωνιακής γραμμής & της καθαριότητας
 • ΠΑΝΩ ΠΕΤΑΛΙ: Εξάντληση της δυνατότητας διάνοιξης οδού προς τον οικισμό
 • ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ: Εξεύρεση οριστικής λύσης για τη στάθμευση των οχημάτων
 • ΤΡΟΥΛΑΚΙ: Βελτίωση του κεντρικού πλακόστρωτου
 • ΦΑΡΟΣ – ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ: Ξεπάγωμα και οριστικοποίηση των μελετών των έργων «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων»

– Δημιουργία συμβουλευτικού δικτύου επιστημόνων εντός και εκτός νησιού με στόχο την αξιοποίηση κάθε δημιουργικής δύναμης.

– Η πλειοψηφία των ανωτέρω έργων – δράσεων, θα πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων Εθνικών και Ευρωπαϊκών κυρίως κονδυλίων.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »